mr. M. Lammers

Matthijs Lammers

Advocaat

Als jongste advocaat bij Aelan houdt Matthijs zich voornamelijk bezig met Juridisch inhoudelijk werk, zoals wetgevings- en rechtspraakonderzoek. Binnen ons kantoor is Matthijs bij uitstek bezig met uit te zoeken hoe iets juridisch in elkaar zit en hoe de juridische werkelijkheid op uw situatie aansluit. In combinatie met grondig feitenonderzoek, tracht Matthijs de grenzen van de juridische mogelijkheden en beperkingen te bepalen en deze, zo mogelijk, te verleggen.

Matthijs studeerde Nederlands Recht in Nijmegen. Hij is met civiel effect afgestudeerd in het privaatrecht, met als specialisatie insolventies, zekerheden en bancair recht. Zijn masterthesis schreef hij over het bodembeslag van de fiscus in faillissement.

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Algemene Praktijk (burgerlijk recht) en Burgerlijk Procesrecht (beslag- en executierecht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties door M. Lammers

Help, mijn afnemer is failliet

Veel ondernemers hebben er wel eens mee te maken gehad of zijn bang dat ze er ooit mee te maken zullen krijgen. Er zijn producten of diensten geleverd aan een andere ondernemer die failliet is gegaan. Wat moet u doen...

Help, ik benadeel andere schuldeisers

In 2018 zijn er meer dan 3.000 bedrijven failliet gegaan en zijn er nog eens ruim 125.000 bedrijven op andere manieren gestopt (Cijfers, jaaroverzicht KvK 2018). Precieze cijfers over het aantal bedrijfsbeëindigingen in verband met een slechte financiële situatie zijn...

Wilt u meer weten?

Contact opnemen