Zekere Zaak Kaart

Home Home Aelan Advocaten Zekere Zaak Kaart

De Zekere Zaak Kaart. Altijd een troefkaart achter de hand !

Voor ondernemers die graag zonder hoge kosten de beschikking willen hebben over een vaste vraagbaak voor alle voorkomende juridische kwesties, hebben wij een laagdrempelig abonnement-systeem, dat wij de Zekere Zaak Kaart noemen. Voor een bescheiden bedrag hebt u recht op verschillende diensten, die u grote voordelen opleveren.

Juridisch advies

Zo kunt u het hele jaar door per email en telefonisch al uw vragen voorleggen. Op uw email ontvangt binnen twee werkdagen een reactie en telefonisch zijn wij altijd voor u bereikbaar. Eén enkel telefoontje kan immers grote problemen voorkomen en vele duizenden euro’s aan kosten of schade besparen.

Deze dienst is niet alleen heel prettig voor de ondernemer zelf, die snel en op elk moment even wil kunnen overleggen over de juridische bijkomstigheden van zijn plannen en beslissingen, maar ook voor HR-managers en andere medewerkers binnen uw bedrijf. Die kunnen rechtstreeks advies vragen op momenten dat ze daar behoefte aan hebben, zonder dat er een factuur voor wordt gestuurd en zonder andere drempels, die er toe kunnen leiden dat een medewerker niet om advies vraagt, terwijl dat wel zinvol zou zijn. Hun optreden wordt daardoor effectiever en kostbare fouten worden voorkomen. Onze ervaring is dat dat leidt tot aanzienlijke besparingen op de kosten van uw personeelszaken, uw in- en verkoopafdeling en uw debiteurenadministratie.

Incasso

Ook kunt u, wanneer een debiteur niet naar behoren betaalt, door Aelan Advocaten buitengerechtelijk laten incasseren, zodat het de debiteur duidelijk wordt dat het u ernst is en alsnog tot betaling overgaat. Daarbij adviseert de advocaat u graag om uw debiteuren-administratie te verbeteren, zodat incasso-problemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Contracten-APK

Als derde faciliteit hebt u recht op onze jaarlijkse contracten-APK, waarbij al uw contracten worden gescreend op onvolkomenheden, aanpassing aan juridische ontwikkelingen en andere verbeteringen. Aan de hand daarvan bent u zich beter bewust wat u er van kunt verwachten en op welke punten ze wellicht moeten worden aangepast.

Korting

Ondanks al deze juridische faciliteiten, zijn er situaties dat u behoefte hebt aan verdergaande juridische ondersteuning:
– u kunt betrokken worden in een gerechtelijke procedure;
– u wilt snel beslag laten leggen;
– u hebt behoefte aan advies of ondersteuning bij een bepaalde transactie of andere onderhandeling;
– er moet een passend contract worden opgesteld.
In al deze gevallen hebt u als houder van een Zekere Zaak Kaart recht op een korting van 12 % op ons standaard uurtarief.

Overige voordelen

Naast deze individuele diensten, trachten wij ook andere voordelen te creëren voor de houders van een Zekere Zaak Kaart:
1. Periodiek zenden wij u per email nuttige informatie op juridisch vlak. Op die manier trachten wij u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen, toekomstplannen en andere wetenswaardigheden.
2. Wij organiseren bij voldoende interesse bijeenkomsten, waarbij een bepaald thema centraal staat. Dat kan een bepaald actueel juridisch of commercieel onderwerp zijn, maar ook de wijn uit een bepaald gebied of de nieuwe asperge-oogst. Dergelijke bijeenkomsten vormen natuurlijk ook een goede gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.

Interesse ?

Indien u nog geen houder van de Zekere Zaak Kaart bent, klikt u dan door naar het contactformulier, waarmee u uw interesse aan ons kenbaar kunt maken. Voor het gehele pakket aan diensten betaalt u slechts € 495,- (excl. BTW) per jaar.

Voorwaarden

Op de Zekere Zaak Kaart zijn de voorwaarden toepasselijk die u onder de knop ‘Voorwaarden ZZK’ kunt lezen. Neemt u deze dus door om te weten te komen wat u als houder van de Zekere Zaak Kaart van ons mag verwachten.

Indien u zich aanmeldt als Zekere Zaak Kaart-houder, ontvangt u van ons de kaart met op de achterzijde de voorwaarden en een factuur voor de eerste periode.

De Zekere Zaak Kaart
zekere-zaak-kaart-aelan-advocaten
Vraag hem nu aan en verzeker uzelf
van juridisch advies.

Bekijk de Voorwaarden voor de Zekere Zaak Kaart :

Juridisch advies nodig ? Neem contact op: