Brokkenmaker

Home Home Brokkenmaker

Een procedure gaat vaak over geld, maar vaak spelen emotionele aspecten ook een rol. Soms zelfs een beslissende.

Een arme kunstenaar had van een bedrijf een grote opdracht gekregen, tot levering van een zeer bijzondere en buitengewoon mooie glazen trap, die volgens een speciaal procedé werd gemonteerd en die als pronkstuk van vloer tot plafond midden in de ontvangstruimte van het bedrijf werd aangebracht. De koper betaalde de kostbare trap vervolgens echter niet, omdat deze gebreken zou vertonen. Voor de kunstenaar ging het daarbij om een bedrag dat zo ongeveer gelijk was aan zijn gebruikelijke jaarinkomen.

Een procedure werd (op kosten van de staat) gevoerd, maar door de kunstenaar verloren. In hoger beroep had hij meer succes. De raadsheren van het Gerechtshof waren het roerend met hem eens en maakten dat ter zitting ook vrij onomwonden kenbaar. De kunstenaar, die zich door de opdrachtgever zwaar miskend en onbehoorlijk behandeld had gevoeld, voelde dat het Hof zijn gelijk onderkende en voelde zich daardoor gesterkt in zijn mening dat de opdrachtgever hem ernstig tekort had gedaan. Vanuit zijn emotie en gekwetste eergevoel riep hij daarop dat de opdrachtgever zijn kunstwerk helemaal niet waard was en hij de trap net zo lief aan diggelen zou slaan, als dat hij de betaling er van zou verkrijgen. Hij voegde er aan toe dat hij de scherven dan ook nog zou opruimen…

De opdrachtgever reageerde met de mededeling dat hij zich daarin wel kon vinden, waarop het Gerechtshof vaststelde dat de zaak daarmee wel een bijzondere wending kreeg. Ondanks dat de advocaat van de kunstenaar om een schorsing van de zitting vroeg (waarop de raadsheren met een verholen lachje reageerden dat ze zich dat wel konden voorstellen) en de advocaat op de gang vervolgens trachtte de kunstenaar van zijn voornemen af te brengen, hield de kunstenaar aan zijn aanbod vast. De zaak werd daarmee geschikt.

Korte tijd later bezocht de kunstenaar het gebouw van de opdrachtgever en leefde zich met een mokerhamer uit op het glazen kunstwerk….