Erfrecht

Wanneer iemand overlijdt, worden de nabestaanden geconfronteerd met een veelheid aan problemen. Contracten eindigen of moeten worden opgezegd, bezittingen moeten worden verdeeld of verkocht (waaronder vaak een woning), schulden en doorlopende kosten moeten worden betaald en na verloop van tijd moet aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. Tussen de erfgenamen moeten daarover vaak afspraken worden gemaakt, wat niet altijd soepel loopt. Geen van de betrokkenen heeft met dergelijke omstandigheden immers regelmatig te maken en ieder heeft zo zijn eigen belangen en behoeftes.

Aelan Advocaten kan in dergelijke gevallen een goede steun vormen, die de zorg voor een groot deel uit handen neemt. Daardoor blijft de goede verstandhouding tussen de erfgenamen en andere nabestaanden beter en verloopt de afwikkeling soepel.