Help, mijn afnemer is failliet

Veel ondernemers hebben er wel eens mee te maken gehad of zijn bang dat ze er ooit mee te maken zullen krijgen. Er zijn producten of diensten geleverd aan een andere ondernemer die failliet is gegaan. Wat moet u doen als dit gebeurt en, nog belangrijker, hoe voorkomt u dat u achter het net vist. Voor het gemak zal in dit artikel vooral worden gesproken over het leveren van fysieke zaken. Met uitzondering van het eigendomsvoorbehoud, is alles ook van toepassing als u diensten levert of als er sprake is van een gemengde overeenkomst.

Indienen van de vordering in het faillissement

In veruit de meeste faillissementen is er geen geld om de ‘normale’ schuldeisers te betalen. Bij die ‘normale’ schuldeisers horen ook de meeste bedrijven die zaken of diensten leveren. Als u te maken krijgt met een afnemer die failliet is verklaard en u nog geld te goed heeft, moet u uw vordering indienen bij de curator. De curator is degene die de afwikkeling van het failliete bedrijf moet gaan regelen en is de enige die nog mag beslissen over de manier waarop het faillissement moet worden beëindigd. Via https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index kunt u kijken of het bedrijf failliet is verklaard en wie de curator is. In de meeste gevallen is de curator een advocaat die u kunt benaderen over de wijze waarop u uw vordering kunt indienen. Als de curator weet dat u nog geld krijgt van de failliet, bestaat de kans dat u van de curator een brief krijgt om uw vordering in te dienen. Uiteraard kunnen wij u helpen om dit proces te stroomlijnen of om de vordering in te dienen.

Maar hoe kunt u voorkomen dat u in deze situatie komt? Enigszins vereenvoudigd zijn er drie veel voorkomende en haalbare mogelijkheden: u kunt eisen dat u vooruit betaald wordt, u kunt in sommige gevallen een eigendomsvoorbehoud overeen komen en/of u kunt een moedervennootschap betrekken bij de leveranties. Een korte toelichting van deze maatregelen.

Vooruit betalen

Het meest makkelijke is het vragen van betaling vooraf of direct bij de levering. U heeft uw geld en bent uw zaken kwijt en daarmee is voor u de kous af. Voor de belangrijkste uitzondering op dit principe verwijzen wij u naar het artikel over de actio pauliana “Help. ik benadeel andere schuldeisers”, waarin onze advocaten uitleggen in welke gevallen betaling niet (meer) mogelijk is en de gevolgen daarvan. In veel gevallen is het echter niet mogelijk om vooruitbetaald te worden of om direct bij de aflevering al betaald te krijgen. Uw afnemer zal wellicht eerst zijn geld moeten verdienen met de zaken die u hem levert. Met het geld dat daarmee verdiend wordt, kan hij vervolgens u betalen. Juist om die reden is het heel normaal dat er een bepaalde mate van leverancierskrediet wordt gegeven. Een ander nadeel aan deze maatregel is dat het nodig is dat u weet dat uw afnemer in financiële moeilijkheden verkeert. Omdat niemand dat graag aan de grote klok hangt, is het niet zo eenvoudig om goed na te gaan of er betalingsproblemen zijn, zonder uitgebreide kennis van uw afnemers.

Eigendomsvoorbehoud

Een veiliger alternatief dat u kunt gebruiken in alle gevallen, maar dat een veiligheidsnet geeft als het verkeerd gaat, is het eigendomsvoorbehoud. Bij het eigendomsvoorbehoud spreekt u met uw afnemer af dat de eigendom van de geleverde zaken pas overgaat op het moment dat de afnemer ook aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Een dergelijke afspraak kunt u maken in de overeenkomst, maar kan ook in uw algemene voorwaarden staan. In dat laatste geval is het natuurlijk wel noodzakelijk dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als uw afnemer dan failliet gaat, zijn de geleverde maar nog niet betaalde zaken nog van u en hoeft u zich, als hoofdregel, niets van het faillissement aan te trekken. Er zijn wel een aantal gevallen waarin het eigendomsvoorbehoud niet (goed) werkt. Lees daarover meer in het artikel “Help, mijn afnemer is klusser” waarin wordt ingegaan op natrekking, vermenging en zaaksvorming. Uiteraard zijn wij in staat en bereid om u te adviseren over het eigendomsvoorbehoud en de manier om dit op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de moeder

 De derde en laatste veelgebruikte optie is om een ander bedrijf of een persoon mee te laten tekenen voor de aansprakelijkheid voor de betaling van de facturen. Als ondernemer kent u dit misschien wel van uw bank. Er wordt dan als het ware afgesproken dat als de werkelijke afnemer niet meer kan betalen, bijvoorbeeld wegens een faillissement, een ander die verplichting overneemt. Dat kan een andere groepsmaatschappij zijn, waarbij het het meest verstandig is om de moedermaatschappij of zelfs de uiteindelijke holdingmaatschappij mee te laten tekenen, of een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld de directeur of een grote aandeelhouder. U heeft dan wel te maken met het faillissement en mag uw vordering ook indienen, maar heeft ook nog een andere manier om uw geld te krijgen, namelijk door de partij aan te spreken die heeft meegetekend.

Hulp bij het faillissement van een afnemer

In dit artikel hebben wij drie mogelijke manieren beschreven om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk last heeft van een faillissement van uw afnemer. Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren om dit te doen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bel dan vrijblijvend met een van onze advocaten. Zij kunnen u adviseren over dit onderwerp en zoeken graag met u mee naar een oplossing op maat.

Deel dit bericht: