Privacyrecht

Home Home Ondernemers Privacyrecht

Het privacyrecht gaat over alle regels die als doel hebben om de privacy van mensen te waarborgen. Europese regelgeving, Nederlandse wetgeving en jurisprudentie vormen het kader waarbinnen met name overheden en bedrijven moeten blijven.
De huidige privacy-wetgeving brengt met zich mee dat ondernemers moeten voldoen aan allerlei vereisten. Overtredingen kunnen worden bestraft met een flinke boete.

De ondernemer moet niet alleen er voor zorgen dat de privacy van klanten, werknemers en andere personen niet wordt geschonden, maar moeten ook allerlei administratieve plichten vervullen. Het verzamelen van de daarvoor benodigde kennis en het verspreiden van deze kennis binnen de onderneming en het vervullen van alle formaliteiten, kost veel tijd en geld. De onderneming heeft er daarom belang bij dat alles rond de privacy zo eenvoudig mogelijk wordt geregeld, terwijl toch wordt voldaan aan alle eisen.

Aelan Advocaten heeft een schema opgezet, waarin alle aandachtspunten rond het privacyrecht zijn verwerkt en die u een handvat geven voor uw eigen privacy-beleid. Elk van die aandachtspunten heeft Aelan Advocaten uitgewerkt in een helder advies en door u te gebruiken modellen, voorzien van een handleiding die de medewerkers die met de uitvoering er van belast zijn, als houvast kunnen gebruiken. In de kennisbank onderaan deze pagina vindt u (onder andere) nuttige berichten over bepaalde aspecten van het privacyrecht.

Enkele voorbeelden daarvan zijn: het verwerkingenregister, het privacy-beleidsdocument, de privacy-handleiding waarin het beleid en/of de concrete aanpak ten aanzien van privacy is uitgewerkt, de privacy-statement, de cookie-statement en het calamiteiten- of datalek-register.

Daarnaast speelt het privacyrecht een belangrijke rol in ondernemingen met personeel en is het sterk aan te raden daar gericht aandacht aan te besteden. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van rechten en plichten van werknemers in een privacy-reglement, waarin het gaat om hun privacy en die van andere medewerkers. Ook een social media-reglement, dat regelt hoe uw werknemers in social media om dienen te gaan met de privacy van u en andere medewerkers, kan grote problemen voorkomen of zorgt er voor dat er beter kan worden opgetreden tegen ongewenst gedrag.

Voorkomt u dus problemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, zonder nodeloos hoge interne kosten en hoge kosten van externe adviseurs, en neemt u contact met ons op voor advies. Wij kunnen u goedkoop voorzien van nuttige standaard-documenten. Onze expertise benut u uiteraard nog veel beter, wanneer wij u aan de hand van deze modellen voorzien van advies en op uw situatie aangepaste stukken.

Wij kunnen u daarnaast uiteraard ook adviseren en zo nodig voor u procederen, wanneer er rond de privacy toch een probleem ontstaat:
Wat te doen als er sprake is van een datalek, zonder extra problemen te veroorzaken ?
Wat te doen als een werknemer via internet vertrouwelijke informatie verspreidt ?

Neemt u dus gerust contact met ons op, zodat wij u kunnen voorzien van alle informatie die nodig is om zo goedkoop en effectief mogelijk aan alle regels te voldoen en uw onderneming te beschermen tegen calamiteiten. Voorkomen is, zeker waar het privacy betreft, beter dan genezen.