Contracten en algemene voorwaarden

Home Home Ondernemers Contracten en algemene voorwaarden

Het contractenrecht betreft alle afspraken die u als ondernemer kunt sluiten met andere ondernemers, particulieren en (semi-)overheidsinstellingen.

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met partijen waarmee u afspraken maakt. Deze afspraken kunt u het beste vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Het is daarbij van belang dat een contract goed is opgesteld. Het moet zowel aansluiten bij de situatie van dit moment, als bij toekomstige situaties. Met een goed contract, dat volgens een bepaald stappenplan is opgesteld, kunnen misverstanden, interpretatieproblemen en dure procedures worden vermeden.

Aelan Advocaten kan voor u contracten en algemene voorwaarden opstellen en reeds gebruikte stukken verbeteren. Met uitleg er bij, wordt bevorderd dat u ze optimaal kunt gebruiken. Zowel met standaard-overeenkomsten als maatwerk kan Aelan Advocaten u van dienst zijn. De praktijk daarbij wijst uit, dat u er goed aan doet om contracten te hanteren, die op uw specifieke situatie zijn aangepast.

Wij kunnen u daarnaast uiteraard ook bijstaan wanneer er over de uitleg of de nakoming een geschil ontstaat. Ook kan het zijn dat u van uw contractuele verplichtingen af wilt, omdat deze niet meer aansluiten op uw wensen of omdat u op grond van onjuiste informatie of veronderstellingen het contract bent aangegaan. Wij kunnen u dan adviseren over de juridische mogelijkheden, maar houden daarbij uw zakelijke belangen in het oog.