mr. F. W. Henstra

Frits Henstra

Advocaat en Mfn-register mediator

Frits is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en als advocaat beëdigd in 1996. Sindsdien staat hij met name ondernemers bij op alle rechtsgebieden waar een onderneming mee te maken krijgt.  Zo kan hij uw onderneming snel leren kennen en in brede zin bijstaan; vooruit denken en problemen vóór zijn.

Hij heeft in 2007 de post-doctorale opleiding tot mediator afgerond aan het Amsterdamse ADR Instituut. Sindsdien is hij Mfn-registermediator. Als mediator heeft Frits veel arbeidsgeschillen behandeld. Ook treedt hij vaak als mediator op bij echtscheidingen. Verder is Frits ervaren in het bemiddelen bij geschillen binnen samenwerkingsverbanden of tussen ondernemers.

Frits is empathisch en betrokken. Samen met u vindt hij de oplossing, waarmee uw belangen het beste gediend zijn en via de weg die u het beste past. Soms volstaat een helder advies. Soms is het nodig te procederen. Dan is Frits in zijn element. Een beslag, kort geding, of bodemprocedure? Graag! Maar Frits weet wanneer uw belangen meer gebaat zijn met onderhandelen of mediation. Dan vindt u in Frits een scherp onderhandelaar of betrokken mediator aan uw zij.

Frits is ingeschreven bij de Mediation Federatie Nederland (www.mfn.nl) en is lid van de Vereniging Mediators Regio Utrecht.

  • Arbeidsrecht
  • Vastgoed- en huurrecht
  • Contactenrecht
  • Schade en aansprakelijkheid
  • Incasso, beslag, faillissement
  • Mediation
  • Echtscheidingsbemiddeling
  • Procesrecht/procedures
Publicaties door mr. F.W. Henstra

Verdelen is zilver, verzwijgen is fout.

Eerlijk zullen we alles delen…. Er zijn verschillende situaties waarin bankrekeningen en andere bezittingen gedeeld moeten worden. Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en gaan scheiden, dan moet de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden. Wanneer iemand is overleden, moet de...

Wilt u meer weten?

Neem contact op !