mr. F. W. Henstra

Frits Henstra

Advocaat en Mfn-register mediator

Frits is advocaat sinds 1996. Advocaat in hart en nieren. Gedreven en betrokken. Ervaren in procedures en scherp in onderhandelingen.

Frits staat met name ondernemers bij. Dat doet hij op alle rechtsgebieden waar een onderneming mee te maken krijgt: arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, etc. Frits wil uw onderneming leren kennen en u in brede zin bijstaan; vooruit denken en problemen vóór zijn.

Frits treedt ook op als Mfn registermediator. Hij wordt vaak gevraagd als mediator voor arbeidsgeschillen, echtscheidingen, zakelijke geschillen en problemen in samenwerkingsverbanden.

Frits is ingeschreven bij de Mediation Federatie Nederland (www.mfn.nl) en is bestuurslid van de Vereniging Mediators Regio Utrecht.

Frits is ook actief als onderhandelaar bij de totstandkoming van CAO’s.

Frits heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten als rechtsgebieden geregistreerd: * arbeidsrecht en, * algemene praktijk. Deze registratie verplicht tot het jaarlijks behalen van tenminste 10 opleidingspunten op de betreffende rechtsgebieden. 

  • Arbeidsrecht
  • Vastgoed- en huurrecht
  • Contactenrecht
  • Schade en aansprakelijkheid
  • Incasso, beslag, faillissement
  • Mediation
  • Echtscheidingsbemiddeling
  • Procesrecht/procedures
Publicaties door mr. F.W. Henstra

Verdelen is zilver, verzwijgen is fout.

Eerlijk zullen we alles delen…. Er zijn verschillende situaties waarin bankrekeningen en andere bezittingen gedeeld moeten worden. Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en gaan scheiden, dan moet de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden. Wanneer iemand is overleden, moet de...

Wilt u meer weten?

Neem contact op !