Burenrecht

Iedereen kent het spreekwoord ‘een goede buur, is beter dan een verre vriend’. Helaas is een goede verstandhouding tussen buren wel eens ‘ver’ te zoeken. Meer dan eens komt het voor dat er tussen buren een conflict is ontstaan.

Conflicten in de burensfeer hebben veelal te maken met hinder. Burenoverlast is een speciale vorm van hinder. Voorbeelden hiervan zijn: geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte en huisdierenoverlast. Er zijn echter ook andere conflictoorzaken denkbaar, zoals grensoverschrijdende bouwwerken, grensgeschillen, een weg over andermans erf, gebrekkige vensters en balkons, overhangende beplantingen of wateroverlast.

Buren hoeven daarbij niet altijd natuurlijke personen te zijn. Een naastgelegen fabriek of transportbedrijf kan ook voor overlast zorgen. De aanpak van deze vormen van hinder kan erg lastig zijn. In dit soort situaties kunnen wij u van dienst zijn. Wij hebben ervaring met de aanpak van ‘burenruzies’ en zijn bij uitstek geschikt om samen met u (en uw buren) een oplossing te vinden. Een goede buur is immers altijd dichtbij!

Het is daarnaast mogelijk dat u gebruik wil maken van iets dat aan uw buurman toebehoort, of omgekeerd.

De meeste regels van buren recht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Dit zijn bepalingen van regelend recht en dat betekent dat de eigenaars van twee naburige erven van de wet mogen afwijken. Dit kunnen zij doen door een overeenkomst met elkaar te sluiten. Ook is het mogelijk dat de ene buurman ten gunste van de ander een recht vestigt. Men kan daarnaast ook regels van burenrecht vinden in plaatselijke verordeningen. In een dergelijke verordening wordt wel eens afgeweken van wat er in de wet staat. Het is van belang iemand te raadplegen die verstand heeft van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen aan de hand van uw wensen uitzoeken welke mogelijkheden er zijn en u helpen uw wensen te bewerkstelligen.