Bestuursrecht

Home Home Ondernemers Bestuursrecht

Het bestuursrecht, omvat de verhouding tussen de overheid en de burger/onderneming. De overheid heeft aan de ondernemer en de burger een oerwoud aan regels opgelegd.

Sommige zijn heel duidelijk, andere zijn lastig te achterhalen, onderling tegenstrijdig en in veel gevallen zijn ze niet te begrijpen of na te komen, zonder uitleg van een deskundige. In geval van overtreding van die regels, heb je ook al snel een advocaat of andere deskundige nodig, om te voorkomen dat je steeds verder in de problemen komt.

Het bestuursrecht omvat vele heel verschillende onderwerpen en ons kantoor richt zich in de eerste plaats op het privaatrecht, de verhouding tussen burgers onderling, zoals uit de teksten op deze website kan worden opgemaakt.

Als gevolg van onze focus op het bijstaan van ondernemingen, zijn wij echter ook thuis in een aantal bestuursrechtelijke probleemgebieden, zoals bouw, huisvesting en ruimtelijke ordening (inclusief vergunningproblematiek, onttrekkingen, aanschrijvingen, oplegging van dwangsommen, bestemmingsplannen en milieuregels), regels en vergunningen die ondernemers nodig hebben, maar ook regels en maatregelen in samenhang met de inzet van personeel, zoals rond de arbeidsomstandigheden, werkvergunning, ketenaansprakelijkheid e.d.