Arbeidsrecht

Home Home Ondernemers Arbeidsrecht

Zowel omdat het personeel in de meeste ondernemingen de belangrijkste succesfactor vormt, als de zeer uitgebreide en dwingende regelgeving rond personeel, vormt het arbeidsrecht voor ondernemingen vaak het rechtsgebied waar het meest om te doen is. Het arbeidsrecht verandert bovendien voortdurend, volgend op de maatschappelijke of politieke ontwikkelingen en de gevolgen er van zijn voor ondernemingen in de regel kostenverhogend. Het is voor een ondernemer dus essentieel dat hij de ‘personeelszaken’ goed regelt.

De arbeidsovereenkomst, al dan niet aangevuld door een CAO, moet goed in elkaar zitten en zo goed mogelijk (al) inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Onderdelen van die overeenkomst of afzonderlijke reglementen regelen naast de kernbepalingen tal van zaken, zoals de huisregels, de ‘auto van de zaak’, opleidingstrajecten, reïntegratie en verzuim, gebruik van social media en privacy, geheimhouding, non-concurrentie en neven-activiteiten, medezeggenschap etc.

Bent u net begonnen als ondernemer en weet u niet zeker in welke vorm u het beste personeel kunt aannemen of dat u wel de juiste arbeidscontracten heeft? Wilt u graag weten of uw huidige arbeidscontracten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving? Heeft u meer of minder (financiële) mogelijkheden, waardoor u wijziging wilt van de huidige arbeidscontracten? Heeft uw onderneming te kampen met (langdurig) ziek personeel? Wij adviseren en ondersteunen u graag.

Ook indien van een medewerker afscheid moet worden genomen, omdat deze zich heeft misdragen, overtallig is geworden of om andere redenen niet meer past binnen de onderneming, kunnen wij u adviseren en voor u in actie komen. Ontslag op staande voet kunnen wij voorbereiden en een procedure tot verkrijging van ontslagvergunning of ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen wij voor u voeren.

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Het is voor u dus van belang dat u regelmatig wordt voorzien van informatie over nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw onderneming. Wij houden u daarvan graag op de hoogte en screenen uw contracten van tijd tot tijd, zodat u niet achterloopt op de feiten.