Gelabelde berichten "arbeidsovereenkomst"

Mobiel uit!

Mobiel uit! Hoe kan een werkgever voorkomen dat personeel voortdurend wordt afgeleid van het werk door hun smartphone, met sms-en, facebook, whats app en andere sociale media? Hij kan in de arbeidsovereenkomst of een reglement afspraken zetten over het gebruik…

Deel dit bericht:
Lees verder

Transitievergoeding bij einde dienstverband door ziekte

Indien een werknemer meer dan twee jaar ziek is geweest gebeuren er twee dingen. Allereerst stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, ten tweede is het ontslagverbod wegens ziekte niet langer van toepassing. Dat betekent dat de werknemer ontslagen mag worden…

Deel dit bericht:
Lees verder

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentie- en/of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is uitsluitend geldig indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen en deze ook als zodanig zijn omschreven. Alleen in uitzonderlijke gevallen lijkt een dergelijk beding geoorloofd te zijn. Sinds de…

Deel dit bericht:
Lees verder

De beëindigingsovereenkomst in geval van een zieke werknemer

Op het moment dat een zieke werknemer door de werkgever niet wordt voorgelicht over de mogelijke gevolgen voor het recht op een ziektewetuitkering, bij het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst, is de zieke werknemer (volgens de rechtbank Overijssel) niet aan deze…

Deel dit bericht:
Lees verder

Kan een arbeidsovereenkomst meer dan twee keer worden verlengd ?

De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd twee keer mag worden verlengd, met een totale duur van 24 maanden, zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat en/of voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergunning van het…

Deel dit bericht:
Lees verder