Vastgoed- en huurrecht

Home Home Ondernemers Vastgoed- en huurrecht

Het vastgoed- en huurrecht betreft alle juridische aspecten rond onroerende zaken. Daarbij kunt u denken aan koop/verkoop van grond en gebouwen (waaronder woningen, winkels, kantoorpanden en andere bedrijfsruimte) en delen daarvan in de vorm van appartementsrechten.

Wanneer u een pand koopt of verkoopt, moet er veel worden geregeld en moet heel zorgvuldig te werk worden gegaan. Het gaat immers om grote bedragen en kleine fouten kunnen dan leiden tot grote schade en jarenlange ellende. De financieringsproblematiek, is daarbij één van de aandachtspunten.

Wanneer u zelf één of meerdere panden zou gaan (laten) bouwen, komt er nog veel méér bij kijken en is een ervaren adviseur essentieel: bestemmingsplannen, vergunningen, overeenkomsten met de gemeente, aannemers en andere dienstverleners en leveranciers, passeren daarbij immers de revue.

Maar ook huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte, vormt natuurlijk een groot deel van de dagelijkse praktijk. Huurovereenkomsten lopen vaak vele jaren en het is dus van groot belang om dat goed en toekomstbestendig te regelen. Met name waar het woonruimte betreft, gelden vele dwingende regels en moet daarmee dus terdege rekening worden gehouden.

Het vastgoedrecht omvat echter ook vraagstukken rond erfdienstbaarheden, opstalrecht en recht van erfpacht, alsmede recht van uitweg en andere rechten en plichten die een eigenaar van een onroerend goed tegenover anderen (waaronder zijn buren) heeft.