Incasso, beslag en andere geldzaken

Home Home Ondernemers Incasso, beslag en andere geldzaken

Geldzaken behoren nu eenmaal bij het ondernemerschap. Als afnemers niet betalen, moet er snel en efficiënt een incasso-brief worden gezonden en moeten andere invorderingsmaatregelen worden getroffen. Liefst op een vriendelijke, maar toch dwingende manier, in goed overleg met de debiteurenadministratie van uw onderneming. Een actie van een advocaat, legt daarbij meteen gewicht in de schaal en leidt er in veel gevallen toe dat snel wordt betaald. Wij hanteren daarbij een speciaal tarief, waardoor u in deze fase geen onverwachte hoge kosten hebt.

Als de debiteur dan meteen betaalt, is het natuurlijk het beste. In bepaalde gevallen moet echter een betalingsregeling worden getroffen. Dat moet dan goed op papier worden gezet en de naleving er van moet in de gaten worden gehouden. Als dat mogelijk is moet daarbij zekerheid worden gesteld, bijvoorbeeld door verpanding van bezittingen of door een hypotheek.

Soms moet er ook heel snel worden opgetreden, om te voorkomen dat verhaal onmogelijk wordt of dat uw leveranties worden doorverkocht, zonder te zijn betaald. Dan kan het nuttig zijn om binnen enkele dagen beslag te leggen op banksaldi, voorraad, inventaris, onder opdrachtgevers of onder afnemers van de wanbetaler.

Vorderingen kunnen zo nodig ook worden overgedragen, middels een akte van cessie. Dat kan een vordering van uw debiteur zijn, die deze aan u overdraagt. Het kan ook zijn dat u uw vordering op uw debiteur aan een ander overdraagt.

Met al deze activiteiten hebben wij jarenlange ervaring. Indien het nodig is, staan wij derhalve voor u in de startblokken om zo snel mogelijk beslag te laten leggen.

Indien een debiteur weigert om te betalen, omdat hij van mening is hiertoe niet gehouden te zijn, beoordelen wij voor u de kans van slagen van een procedure en wegen de kansen en de kosten tegen elkaar af. Indien vervolgens wordt besloten tot het voeren van een procedure, proberen wij voor u het onderste uit de kan te halen en nemen geen genoegen met minder.