Boedelscheiding

Boedelscheiding is de verdeling van de goederen en de schulden die in de gemeenschap van goederen vallen. Mogelijke onderdelen van een boedelverdeling zijn bijvoorbeeld de inboedel, woning, effecten, (aandelen in) een onderneming, banksaldi, verzekeringspolissen en schulden. De inhoud van de boedel hangt onder andere af van de vraag of partners onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en zo ja, wat er in die huwelijkse voorwaarden is opgenomen.

Als peildatum voor de ontbinding van de gemeenschap wordt de datum genomen van het indienen van het echtscheidingsverzoek. Vanaf dat moment is de gemeenschap in beginsel ontbonden, mits de procedure tot echtscheiding uiteraard wordt afgerond. Het huwelijk wordt later pas ontbonden. Zo kan er verder tussen partijen geen discussie ontstaan voor wat betreft bezittingen en schulden die na het indienen van het verzoek worden gekocht of aangegaan.

Verknochte goederen of goederen die onder een uitsluitingsclausule door een partner zijn verkregen vallen niet in de gemeenschap van goederen. Verknochte goederen zijn goederen waaraan één van de partijen op een zekere manier is verknocht. Denk aan sieraden, kleding of bepaalde cadeaus met een emotionele waarde. Bij goederen die onder een uitsluitingclausule zijn verkregen, gaat het om goederen die een persoon heeft gekregen uit een erfenis of schenking. In bijvoorbeeld het testament staat dan bepaald dat de erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt.

De eerste stap bij het scheiden van de boedel is het opstellen van een lijst met bezittingen. Hierna moet uitgezocht worden hoeveel iedere bezitting waard is waarna verdeling plaats kan vinden. Dit is een lastige klus. Wij zullen met u de omvang en waarde van de boedel inventariseren en eventueel de door de notaris opgestelde stukken beoordelen (huwelijkse voorwaarden, testament). Vervolgens zullen wij in overleg een vermogensopstelling maken en aan de hand daarvan een mogelijke verdeling vaststellen dan wel voorstellen aan de wederpartij.

De verdeling van een eigen woning is vaak lastig. Er kan gekozen worden om de woning te verkopen en de opbrengst hiervan door tweeën te delen. De woning moet dan uiteraard wel (voor een goede prijs) kunnen worden verkocht. Het is ook mogelijk dat één van de partners in de woning blijft wonen en die toegescheiden krijgt, terwijl de ander een geldbedrag krijgt. Uitkopen is echter niet altijd mogelijk, omdat de partner die de woning overneemt ook de hypotheek over zal moeten nemen. De hypotheekverstrekker moet hiermee akkoord gaan en dat is niet altijd eenvoudig. Het is ook mogelijk dat één van de partners in de woning blijft wonen en de andere partner bijvoorbeeld een periodieke vergoeding moet betalen. Kortom, het kan op allerlei manieren geregeld worden. Dit hangt onder andere af van de persoonlijke (financiële) situatie van partijen.

De boedelverdeling is vaak onderdeel van een echtscheidingsprocedure maar kan ook los daarvan (of later) plaatsvinden.