Incasso / Vorderingen

Home Home Particulieren Incasso / Vorderingen

Heeft u regelmatig last van facturen die ten onrechte kosten in rekening brengen? Incassobureau’s rekenen daarbij bovendien nog eens hoge opslagen die vervolgens ten onrechte dienen te worden betaald, maar waarvan zij hopen dat u uit vrees voor incassomaatregelen tot betaling overgaat.

Ook wilt u af en toe van een lopend contract af komen, omdat u er geen behoefte meer aan hebt. Opzeggen wordt echter niet altijd eenvoudig gemaakt en gaat soms gepaard met aanzienlijke extra kosten of opzegtermijnen.

Omgekeerd hebt u soms ook geld tegoed van anderen. Van leveranciers die hun verplichtingen niet zijn nagekomen. Van Kennissen die geld van u hebben geleend. Van mensen die schade hebben veroorzaakt. Soms gaat het om een paar tientjes en neem je je verlies. Soms echter gaat het om veel méér en wil je het geld wel invorderen, wanneer de ander niet vrijwillig tot betaling overgaat.

Tot slot kan het gebeuren dat u in zodanige financiële problemen geraakt, dat u er zelf niet meer uitkomt. Voor dergelijke gevallen kunt u zich uiteraard wenden tot de reguliere schuldhulpverleningsinstanties en kunt u via hen zo nodig een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, om na enkele jaren helemaal vrij van schulden een nieuwe start te kunnen maken. In bepaalde gevallen, met name wanneer u van vrienden of familie enige financiële ruimte krijgt om aan de schuldeisers een aanbod te doen waarbij een (beperkt) deel van hun vordering wordt betaald, tegen finale kwijting, kan Aelan Advocaten misschien beter en sneller resultaten boeken dan de schuldhulpverleningsinstanties.

In al die gevallen kan Aelan Advocaten voor u optreden en zowel er voor zorgen dat u niet te veel betaalt, als invorderen waar u recht op hebt.