Ondernemingsrecht

Home Home Ondernemers Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is één deel van het recht waarmee de ondernemer te maken krijgt. Het ondernemingsrecht ziet op de verschillende rechtsvormen waarin een onderneming kan worden gevoerd: de BV, de NV, de coöperatieve vereniging, de stichting, de vereniging etc. Ook ziet het op de manier waarop binnen die rechtsvorm de verschillende organen zijn georganiseerd en welke taken en bevoegdheden die hebben, zoals het bestuur, de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders, de algemene ledenvergadering etc.

Wij kunnen uiteraard van dienst zijn bij het goed structureren van de onderneming(en), zodat nodeloze risico’s worden voorkomen en deze goed aansluit op de dagelijkse praktijk, de behoeften van dit moment en de doelstellingen in de toekomst. Dit geldt zowel voor beginnende ondernemers, als reeds bestaande ondernemingen, van iedere omvang. Onderdeel van onze expertise is daarbij het treffen van een goede, toekomstbestendige, regeling tussen aandeelhouders (de aandeelhoudersovereenkomst) en tussen verschillende organen en personen onderling, waaronder de bestuurders (al dan niet in de vorm van een management-overeenkomst).

Ook wanneer problemen ontstaan tussen personen en organen die deel uitmaken van de organisatie, kunnen wij van waarde zijn. Uitkoop van een aandeelhouder, schorsing of ontslag van een bestuurder en conflicten tussen bestuurders onderling, zijn situaties die zich kunnen voordoen. Conflicten kunnen zich verder voordoen, wanneer een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade die wederpartijen van de onderneming hebben geleden.

Verder kan het zijn dat een onderneming genoodzaakt is tot reorganisatie, tot een doorstart met achterlating van ballast en liquidatie en afwikkeling van de onderneming, indien deze haar activiteiten heeft gestaakt. Het kan zelfs voorkomen dat een vennootschap besluit tot het aanvragen van het eigen faillissement. Dergelijke stappen dienen echter goed te worden voorbereid, ter voorkoming van nodeloze schade en problemen (aansprakelijkheid) achteraf.

Maar ook kan het voorkomen dat verschillende vennootschappen samensmelten of juist in meerdere entiteiten worden gesplitst. Ook dat vergt de nodige expertise, om niet achteraf met verrassingen te worden geconfronteerd.

De aan- of verkoop van een onderneming is wellicht strikt genomen geen ondernemingsrecht, maar is daarmee natuurlijk wel verweven.