Arbeidsrecht

Home Home Particulieren Arbeidsrecht

Door een reorganisatie staat uw baan op de tocht. Een conflict over het feit dat u arbeidsongeschikt bent geraakt of uw contract is eenzijdig gewijzigd. Er kan een moment komen dat u verzeild raakt in een arbeidsrechtelijk geschil. Wat er ook speelt, een arbeidsconflict kan uw leven volledig op zijn kop zetten. En dan wilt u er zeker van zijn dat uw belangen aan de juiste advocaat zijn toevertrouwd.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u vragen heeft ten aanzien van uw huidige en/of nieuwe arbeidsovereenkomst. Wat zijn de gevolgen van opgenomen concurrentiebeding en mag uw werkgever u nog wel aan dat beding houden? Een vraag die van groot belang kan zijn indien u besluit om voor uzelf te gaan beginnen.

Naar aanleiding van de nieuwe wet werk en zekerheid is er een heleboel veranderd. U dacht wellicht prima op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten, maar dat kan zomaar anders zijn. Weet u bijvoorbeeld dat u tot twee weken bedenktijd heeft, nadat u een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft getekend? Bent u op de hoogte van alle ‘ins- en outs’ van de verplichte transitievergoeding of de eventueel toe te kennen billijke vergoeding? Of weet u dat u bij een ‘nul-urencontract’, na zes maanden recht heeft op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat u in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt?

Wij kijken naar uw belangen en zullen, indien nodig, namens u in onderhandeling gaan met uw werkgever.