Huurrecht

Wie een huis, garage of ander object huurt, heeft zowel rechten als plichten. Recht op een redelijke huurprijs en niet te grote huurprijsstijgingen. Recht op degelijk onderhoud van het gehuurde door de verhuurder. En recht op het ongestoord genot.

Vaak is de relatie tussen de verhuurder en de huurder uitstekend en heeft de  huurder geen reden tot klagen. Er zijn echter ook situaties waarin de huurder op moet komen voor zijn rechten. Om te voorkomen dat hij uit huis wordt gezet. Om onderhoud af te dwingen, zoals in geval van tocht, schimmelvorming of lekkage.

De huurprijs is ook vaak een onderwerp van discussie. In bepaalde gevallen kan de huurder bij de Huurcommissie aankloppen om de huurprijs opnieuw te laten vaststellen. Dit is onder meer het geval wanneer de verhuurder met u een all-in-huur zou hebben afgesproken. Op grond van de wet is dat verboden en de Huurcommissie kan in die gevallen op grond van de wettelijke regeling bepalen welk deel daarvan als huur aangemerkt moet worden en welk deel als (voorschot op de) servicekosten.