Koop onroerend goed

Home Home Particulieren Koop onroerend goed

Het kopen van een huis is een hele stap. Er zijn grote bedragen mee gemoeid en de koper gaat met de hypotheekbank langdurig verplichtingen aan. Je moet er dan dus wel voor zorgen dat je niet te veel betaalt en dat je niet achteraf voor onverwachte verrassingen komt te staan. Aelan Advocaten kan u daarbij zowel adviseren, als voor u optreden wanneer er toch een probleem zou ontstaan.

Vooraf dient u goed te regelen dat er een afdoende financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst wordt opgenomen, wanneer u op dat moment de financiering ng niet rond hebt. U moet met de daarbij geldende voorwaarden en termijnen dan ook goed rekening houden, om te voorkomen dat u er aan vast zit, zonder dat u het geld beschikbaar hebt gekregen.

Ook is het noodzakelijk goed onderzoek te laten doen naar de bouwkundige staat van het huis. Achterstallig onderhoud en ernstige gebreken aan de constructie, die alleen bij een grondige en deskundige inspectie aan het licht komen, dient u tevoren te hebben vastgesteld, zodat u daarmee redelijk kunt houden bij het bepalen van de prijs of het herstel als voorwaarde voor de koop kunt afspreken. Zo nodig dient u dus in de koopovereenkomst dus een bepaling op te nemen, dat u de koop sluit onder de voorwaarde dat er bij de inspectie geen onverwachte gebreken aan het licht komen.

U dient er daarbij rekening mee te houden dat een ‘voorlopig koopcontract’ niets ‘voorlopigs’ heeft, maar gewoon een bindende koopovereenkomst vormt. U kunt er dus niet meer vanaf, voor zover u niet bepaalde voorwaarden hebt opgenomen, die u in bepaalde gevallen het recht geven om de overeenkomst te ontbinden.

Ook dient vooraf te worden nagegaan of het huis niet is belast met rechten van derden. Heeft een ander er misschien een gebruiksrecht op of een koopoptie ? Ook is van belang om te controleren of het huis wel de bestemming heeft, die u er na de koop aan wilt geven. Ook wanneer u kamers wilt gaan verhuren of het huis gesplitst wilt gaan gebruiken, gelden speciale regels. U hebt dan in de regel een vergunning nodig en mogelijk moeten er bouwkundige voorzieningen worden getroffen.