Personen- en familierecht

Home Home Particulieren Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft grote belangen. Financiële en zakelijke doelstellingen staan vaak lijnrecht tegenover emotie en ethiek. Vaak wordt er bij personen- en familierecht gedacht aan een echtscheiding. Het is echter veel breder. Denk bijvoorbeeld aan alimentatie, voogdij, pensioenrechten, naamswijziging, adoptie, de erkenning van kinderen, het gezag over kinderen of de zorgregeling. De privé-relatie tussen personen staat centraal. Het betreft veelal het juridisch aangaan of juist het verbreken van een dergelijke relatie.

In het personen- en familierecht staan wij mensen bij in situaties die niemand onberoerd laten. Het is onze rol om u daarin te begeleiden en een evenwicht te vinden tussen de emotionele en de zakelijke kant. Geen zaak en geen cliënt is hetzelfde, in iedere zaak spelen andere problemen. Het is onze taak om u te attenderen op alle mogelijkheden. Wij kijken daarbij verder dan het probleem waarvoor u in eerste instantie bij ons bent gekomen. Wij zijn van mening dat het soms beter is om van de ‘standaardroute’ af te wijken en zullen u met raad en daad bijstaan.