Intermediairs

Home Intermediairs

Aelan Advocaten werkt graag samen met intermediairs, zoals administratiekantoren, makelaars en assurantie-tussenpersonen.

 

Voor u als intermediair, heeft die samenwerking grote voordelen:

a. Indien u een juridische of fiscale vraag hebt voor uw eigen onderneming, geven wij daarop gratis telefonisch of per email antwoord.

Gelet op onze ervaring met MKB-ondernemingen, kunnen wij u ondersteunen met korte maar waardevolle adviezen, zodat u ook uw eigen (juridische) zaken goed op orde hebt. Afhankelijk van uw eigen expertise, kunnen wij daarop aanvullen, bijvoorbeeld op het gebied van het arbeidsrecht, huur, vergunningen, algemene voorwaarden etc. U zou niet de enige zijn die alle inzet richt op de belangen van de klanten, waardoor de eigen juridische zaken eigenlijk niet voldoende aandacht krijgen.

b. Indien u een cliënt op bezoek hebt en er juridische kwesties opkomen, kunt u bellen en krijgt u meteen een gratis advies.

Voor u en uw cliënten vormt onze helpdesk een belangrijke toegevoegde waarde. Niet alleen kunt u uw eigen adviezen voor uw cliënt even verifiëren bij ons, maar ook vormen wij uw verlengstuk voor het geven van gedegen juridisch advies. Voor uw klanten is dat uiteraard van grote waarde en versterkt de band tussen u en uw cliënt.

c. Indien u een cliënt naar ons doorverwijst, krijgt die een aantrekkelijke korting op ons standaard-uurtarief.

Wij gaan er van uit dat u, als u meent dat uw cliënt daar baat bij heeft, doorverwijst naar ons voor juridische ondersteuning. Dat kan zowel advisering betreffen, als het aanleveren van contracten, als onderhandelen, als incasso, als procederen.

Bij doorverwijzing is er vaak al eerder even contact geweest, toen bepaalde vraagpunten naar boven kwamen. U weet al wat er speelt en u kunt de cliënt (als u dat wilt) helpen om alle benodigde informatie aan te leveren. Omdat u bekend bent met ons en onze werkwijze, kunt u de cliënt bovendien goed blijven ondersteunen en ons behulpzaam zijn bij een soepel verloop van de contacten. Uw cliënt stelt dat waarschijnlijk zeer op prijs en de samenwerking leidt uiteraard ook tot een beter resultaat.

Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat wij nooit een advies aan de klant zullen geven dat gericht is tegen u. Indien wij op enig moment zouden menen dat het belang van de klant strijdig is met uw belang, moeten wij ons terugtrekken als advocaat van uw cliënt. Het spreekt voor zich dat, als wij dergelijke situaties onderkennen, zullen trachten te voorkomen dat er een belangenconflict ontstaat.

d. Indien u zelf gebruik maakt van onze diensten, krijgt u eveneens een speciale korting.

Het spreekt voor zich dat wij u ook voor uw eigen aangelegenheden een aantrekkelijke korting bieden. De hoogte daarvan wordt vooraf afgesproken en is afhankelijk van de omstandigheden.

e. Omdat wij weten wat de intermediairs waarmee wij samenwerken te bieden hebben, komt het regelmatig voor dat wij onze relaties naar hen verwijzen.

Kortom: een win-win-situatie, die u als intermediair niets kost, maar alleen voordeel oplevert.

 

Wanneer u interesse hebt in samenwerking met ons, stuurt u dan een bericht. Wij nemen dan contact met u op om kennis te maken.