Mediation Tarieven

Home Home Mediation Mediation Tarieven
Gratis kennismakingsgesprek…

Juist in mediation is het belangrijk dat het goed en vertrouwd voelt tussen mediator enerzijds en elk van partijen anderzijds. Daarom is het prettig dat partijen voorafgaand aan een mediation telefonisch of persoonlijk met de mediator kunnen spreken. De werkwijze en aanpak van onze mediator kan toegelicht worden, er kunnen vragen worden gesteld over hoe de mediation verder verloopt en zo meer. Dergelijke kennismakingsgesprekken zijn kosteloos.

Tarieven in overleg…

Daarna werkt de mediator op basis van een uurtarief, waarover met partijen duidelijke afspraken zijn gemaakt. Het uurtarief kan variëren afhankelijk van het soort zaak, de daarmee gemoeide financiële belangen en de draagkracht van partijen. Partijen kunnen onderling afspraken maken over de verdeling van de kosten. In sommige gevallen is het mogelijk een vaste prijs of een maximumprijs af te spreken.

Locatie: Utrecht of elders…

De mediation vindt in beginsel plaats in Utrecht, ten kantore van Aelan aan het Wilhelminapark 45. De mediation kan ook op een andere locatie plaatsvinden, binnen Utrecht of daarbuiten. Het is wel belangrijk dat de locatie voor beide partijen acceptabel is.

Mediationovereenkomst, Mfn-reglement en gedragsregels…

Bij aanvang van het mediationtraject wordt een mediationovereenkomst ondertekend. In het toepasselijke mediationreglement staan de belangrijkste elementen van het mediationproces. Onze mediator is gebonden aan de gedragsregels voor Mfn mediators. De overeenkomst, het reglement en de gedragsregels vindt u hier: http://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/

Verdere informatie over mediation vind u ook op de website van het Mfn: http://mfnregister.nl