Rechtsbijstandsverzekering ? Kies uw eigen advocaat !

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, hebt u het recht om zelf uw advocaat te kiezen, in geval van een geschil waarover een procedure dreigt of moet worden gevoerd ?

De rechtsbijstandsverzekeraars willen dat natuurlijk liever niet, om kosten te voorkomen, maar in heel veel situaties kunnen wij gewoon voor u optreden en betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten.

Dat is niet alleen mogelijk als een procedure gevoerd moet worden, maar ook als u dezelfde rechtsbijstandsverzekeraar hebt als degene waar u een probleem mee heeft. Omdat elke verzekeraar op dat punt eigen voorwaarden hanteert, adviseren wij u om u hierover goed te laten informeren, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Het belang van de verzekeraar is daarbij natuurlijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening, maar toch ook om zo min mogelijk kosten te maken bij de behandeling van uw probleem. De medewerker van de verzekeraar zal daarom eerder aansturen op een minder gunstig compromis in plaats van uw volledige recht. Bij rechtsbijstandsverzekeraars werken bovendien veelal juristen, die door de grote hoeveelheid dossiers die zij behandelen voor uw zaak maar zeer beperkt tijd beschikbaar hebben.

Waarom een advocaat en geen jurist?

Onze insteek is uiteraard heel anders. Wij hebben alleen uw belang in het oog en besteden alle aandacht aan uw zaak die nodig is voor het beste resultaat. Daarover maken wij (vooraf) afspraken met uw verzekeraar, waaronder over het te hanteren uurtarief. Met u maken wij dan in de regel de afspraak dat wij niet méér in rekening zullen brengen dan het maximum-bedrag dat in uw polis is vermeld. U komt dus net als bij een rechtsbijstandsverzekering nooit voor onverwachte extra uitgaven te staan.

Houd u er rekening mee dat de verzekeraars vooraf toestemming moeten geven om de zaak te laten behandelen door een advocaat. Wilt u zeker zijn van uw zaak of rechtsbijstandsverzekering dan kunt u bij ons (kosteloos) terecht voor advies. Samen bekijken we dan wat er het beste kan worden gedaan en kunnen wij namens u om toestemming vragen. Dit doen wij uiteraard ook in gevallen dat met grote spoed gerechtelijke actie moet worden ondernomen om schade te voorkomen of te beperken. In die gevallen hebt u geen tijd om eerst de zaak in behandeling te geven aan de verzekeraar en toestemming te krijgen om een advocaat in te mogen schakelen.

Ben ik verplicht om mijn bijstandsverzekering te gebruiken?

Hoewel alle rechtsbijstandsverzekeraars verplicht zijn om u toe te staan uw eigen advocaat in te schakelen in geval van een procedure, proberen zij u soms over te halen om een bepaald advocatenkantoor te accepteren, omdat ze daarmee prijsafspraken hebben gemaakt waarbij door het advocatenkantoor een groot aantal zaken voor een lage prijs worden behandeld. Dat gaat meestal ten koste van de kwaliteit en bovendien is dat advocatenkantoor daarmee ook een verlengstuk van de rechtsbijstandsverzekeraar geworden. U bent echter niet verplicht om op een dergelijk voorstel in te gaan en geheel vrij om te kiezen wie u wilt. Sta dus op uw recht op vrije advocaatkeuze.

Neemt u dus gerust contact met ons op, wanneer een geschil dreigt. Wij bekijken dan samen met u of dit wordt gedekt door uw verzekeraar en of wij voor u de zaak kunnen behandelen.

Deel dit bericht: