Second opinion

Hoger beroep

Er is een vonnis van de rechter waarmee u het niet eens bent, maar u weet niet of het zinvol is om hoger beroep aan te tekenen tegen die uitspraak. Dat kan zijn omdat u bij de rechtbank geen advocaat nodig had (zoals bij kantonzaken, strafzaken en zaken in het bestuursrecht) of u had wel een advocaat, maar weet niet zeker of die alles uit de kast heeft gehaald om uw zaak te winnen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds het volste vertrouwen hebben in uw eigen advocaat, maar wel behoefte hebben aan een onafhankelijke beoordeling.

Beroep na bezwaar

Het is daarnaast mogelijk dat er een besluit is genomen door een bestuursorgaan (zoals de gemeente), waarmee u het niet eens bent. In die gevallen moet u, voor u naar de rechter kunt, eerst bezwaar maken tegen dit besluit. Uiteraard kunnen wij ook voor u beoordelen of het zinvol/kansrijk is dat u bezwaar tegen een beslissing aantekent. Als uw bezwaar wordt afgewezen heeft u de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank. Ook dan adviseren wij over de haalbaarheid van uw beroep bij de rechtbank.

Rechtsbijstandsverzekeraar

Ook kan een beoordeling van belang zijn voor de vraag of uw rechtsbijstandverzekeraar bereid is bepaalde kosten te dragen. In sommige gevallen denkt de rechtsbijstandverzekering dat het zinloos is om te gaan procederen of weigert zij om de zaak überhaupt in behandeling te nemen. In de meeste klachtenregelingen van rechtsbijstandverzekeraars is opgenomen dat een advies van een advocaat over de haalbaarheid van de zaak dan beslissend kan zijn voor de vraag of de rechtsbijstandverzekeraar de zaak dient te behandelen of een vergoeding dient te betalen voor de advocaatkosten. Wij kunnen in die gevallen advies uitbrengen.

Ons aanbod

In al die gevallen kunnen wij voor u een second opinion opstellen, waarbij één van onze advocaten het dossier beoordeelt en u een advies krijgt over de vraag of het zinvol is om hoger beroep in te stellen. Op basis van het advies, kunt u bepalen of u gaat (voort-)procederen of dat u de beslissing accepteert. Naast een inhoudelijke beoordeling van de procedure en een inschatting van de kansen en risico’s van het doorprocederen, krijgt u ook een beoordeling over de kansen en risico’s voor uw tegenpartij. Met behulp daarvan kunt u onder andere onderhandelen met de tegenpartij over een schikking. Een voorbeeld: de rechtbank heeft de vordering van uw wederpartij gedeeltelijk toegewezen. U moet aan hem een bedrag van € 5.000,- betalen. Onze beoordeling is dat er een 50% kans is dat u in hoger beroep een bedrag van € 10.000,-  moet betalen, maar dat er ook een kans is dat uw tegenpartij aan u € 5.000,- moet betalen. Het advies kan dan zijn om met uw tegenpartij te onderhandelen met behulp van de argumenten die wij u hebben gegeven, om zonder hoger beroep de zaak af te doen voor een bedrag van € 2.500,- of minder.

Gelet op de specialisaties van ons kantoor beoordelen wij alleen zaken binnen het civiele- en het bestuursrecht. Als wij een zaak niet doen, kunnen wij u in contact brengen met advocaten die dergelijke diensten wel verlenen.

Afhankelijk van het type zaak, de feitelijke en/of juridische complexiteit, en de tijdsdruk wordt binnen ons kantoor gekeken welke advocaat het meest geschikt is om de beoordeling te geven. Onze advocaten beschikken over ruime ervaring in procederen en veel kennis en ervaring op het gebied van onder andere het huurrecht, het arbeidsrecht, het personen- en familierecht, het rechtspersonenrecht, het belastingrecht, het overeenkomstenrecht, het zakenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het mededingingsrecht, het financieel recht, het pand- en hypotheekrecht, het faillissementsrecht en het ondernemingsrecht.

Kosten

Over de kosten van deze beoordeling maken wij vooraf afspraken met u. Eerst levert u alle stukken aan die wij nodig hebben voor het beoordelen van de zaak. Aan de hand daarvan kunnen wij inschatten of wij in staat zijn in deze zaak een zinvolle beoordeling te geven. Daarna stellen wij een plan van aanpak op en doen een kostenopgave. Na uw akkoordverklaring daarmee, beginnen wij met de behandeling.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een zaak kan de prijs verschillen. Als wij een beoordeling maken voor een rechtsbijstandsverzekeraar, zullen wij voorafgaand aan onze beoordeling een prijsafspraak maken met uw verzekeraar. Indien wij een beoordeling maken voor het voeren van een hoger beroep, moet u rekening houden met een bedrag tussen de € 750,- en € 2.500,-, en voor cassatieadviezen met € 2.500,-.

Het is daarbij mogelijk dat op voorhand al kan worden ingeschat dat een procedure bijna kansloos is, of juist zeer kansrijk, maar dat er bepaalde aspecten (nog) niet zijn beoordeeld. In dat geval zullen wij aangeven wat het nut kan zijn van (verder) onderzoek en wat de kosten zijn.

Vervolg

 Indien wij een positieve beoordeling afgeven en dus van mening zijn dat het zinvol is om te gaan procederen, maken wij uiteraard ook graag afspraken met u over de mogelijkheden die wij hebben om dat traject samen met u te doorlopen. In dat geval kunt u er in ieder geval op rekenen de tijdsinvestering, die normaal gesproken nodig is voor het bestuderen van het dossier en het bekend worden met de stukken, niet nogmaals bij u in rekening zal worden gebracht. In het geval dat wij een beoordeling doen voor een rechtsbijstandverzekeraar, omtrent de haalbaarheid van een kwestie, staan de meeste rechtsbijstandverzekeraars niet toe dat wij de zaak ook daadwerkelijk behandelen. In dat geval kunnen we uiteraard advies geven over andere advocaten in de omgeving, die deze zaak wel kunnen behandelen.

Als u meer informatie wilt hebben of als u wilt weten of uw zaak in aanmerking komt voor onze beoordeling, kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten of via de e-mail.

Deel dit bericht: