Second opinion

Hoger beroep Er is een vonnis van de rechter waarmee u het niet eens bent, maar u weet niet of het zinvol is om hoger beroep aan te tekenen tegen die uitspraak. Dat kan zijn omdat u bij de rechtbank…

Lees verder

Mobiel uit!

Mobiel uit! Hoe kan een werkgever voorkomen dat personeel voortdurend wordt afgeleid van het werk door hun smartphone, met sms-en, facebook, whats app en andere sociale media? Hij kan in de arbeidsovereenkomst of een reglement afspraken zetten over het gebruik…

Lees verder

Bestuursrechtelijke besluiten en bedoelingen

M. Lammers

Bestuursrechtelijke besluiten en bedoelingen Het bestuursrecht is een veelzijdig rechtsgebied dat zich uitstrekt van besluiten van de gemeente tot besluiten van een minister, maar ook besluiten van bijvoorbeeld de autoriteit consument en markten (de vroegere Nma) of besluiten van het…

Lees verder

14 dagen brief en incassokosten

M. Lammers

Elk bedrijf heeft wel eens te maken met een klant die niet op tijd betaalt. In de meeste aanmaningen die als gevolg daarvan verstuurd worden staat iets opgenomen over de buitengerechtelijke incassokosten. Vooral incassobureaus staan erom bekend dat zij vrijwel…

Lees verder

Hoger beroep bij tussenvonnissen

M. Lammers

In grote en complexe juridische procedures gebeurt het regelmatig dat er één of meerdere tussenvonnissen worden gewezen door de rechtbank. In bepaalde gevallen worden hier ook al bepaalde beslissingen genomen door de rechters of worden bepaalde knopen doorgehakt. Is het…

Lees verder

Verdelen is zilver, verzwijgen is fout.

Eerlijk zullen we alles delen…. Er zijn verschillende situaties waarin bankrekeningen en andere bezittingen gedeeld moeten worden. Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en gaan scheiden, dan moet de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden. Wanneer iemand is overleden, moet de…

Lees verder

Transitievergoeding bij einde dienstverband door ziekte

M. Lammers

Indien een werknemer meer dan twee jaar ziek is geweest gebeuren er twee dingen. Allereerst stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, ten tweede is het ontslagverbod wegens ziekte niet langer van toepassing. Dat betekent dat de werknemer ontslagen mag worden…

Lees verder

Wettelijke rente

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom. Sinds 1 december 2002 wordt onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die van toepassing…

Lees verder

Rechtsbijstandsverzekering ? Kies uw eigen advocaat !

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, hebt u het recht om zelf uw advocaat te kiezen, in geval van een geschil waarover een procedure dreigt of moet worden gevoerd ? De rechtsbijstandsverzekeraars willen dat natuurlijk liever niet, om kosten te voorkomen,…

Lees verder

Gebruikelijk loon

Bent u DGA en/of hebt u een aanmerkelijk belang in een onderneming, dan krijgt u te maken met de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Dit geldt ook indien u de fiscale partner of een kind van een aanmerkelijkbelanghouder bent en vermogen beschikbaar stelt…

Lees verder