Verkeersovertreding Duitsland

Snel op vakantie of net te laat voor een werkafspraak over de grens in Duitsland. U rijdt hierdoor net te hard en krijgt een boete voor deze verkeersovertreding. Wat voor een boete kunt u verwachten, waar moet u rekening mee…

Lees verder

Nawerking bij de Ziektewet

Wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt vlak nadat hij uit dienst is gegaan? Als een werknemer vertrekt, al dan niet vrijwillig, en hij of zij wordt ziek, wie moet dan de uitkering van de zieke (ex-)werknemer betalen? Er…

Lees verder

Privacy wetgeving 2018

Privacy wetgeving 2018 Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van gegevensbescherming en biedt in de hele Europese Unie…

Lees verder

Second opinion

Hoger beroep Er is een vonnis van de rechter waarmee u het niet eens bent, maar u weet niet of het zinvol is om hoger beroep aan te tekenen tegen die uitspraak. Dat kan zijn omdat u bij de rechtbank…

Lees verder

Mobiel uit!

Mobiel uit! Hoe kan een werkgever voorkomen dat personeel voortdurend wordt afgeleid van het werk door hun smartphone, met sms-en, facebook, whats app en andere sociale media? Hij kan in de arbeidsovereenkomst of een reglement afspraken zetten over het gebruik…

Lees verder

Bestuursrechtelijke besluiten en bedoelingen

Bestuursrechtelijke besluiten en bedoelingen Het bestuursrecht is een veelzijdig rechtsgebied dat zich uitstrekt van besluiten van de gemeente tot besluiten van een minister, maar ook besluiten van bijvoorbeeld de autoriteit consument en markten (de vroegere Nma) of besluiten van het…

Lees verder

14 dagen brief en incassokosten

Elk bedrijf heeft wel eens te maken met een klant die niet op tijd betaalt. In de meeste aanmaningen die als gevolg daarvan verstuurd worden staat iets opgenomen over de buitengerechtelijke incassokosten. Vooral incassobureaus staan erom bekend dat zij vrijwel…

Lees verder

Hoger beroep bij tussenvonnissen

In grote en complexe juridische procedures gebeurt het regelmatig dat er één of meerdere tussenvonnissen worden gewezen door de rechtbank. In bepaalde gevallen worden hier ook al bepaalde beslissingen genomen door de rechters of worden bepaalde knopen doorgehakt. Is het…

Lees verder

Verdelen is zilver, verzwijgen is fout.

Eerlijk zullen we alles delen…. Er zijn verschillende situaties waarin bankrekeningen en andere bezittingen gedeeld moeten worden. Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en gaan scheiden, dan moet de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden. Wanneer iemand is overleden, moet de…

Lees verder

Transitievergoeding bij einde dienstverband door ziekte

Indien een werknemer meer dan twee jaar ziek is geweest gebeuren er twee dingen. Allereerst stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, ten tweede is het ontslagverbod wegens ziekte niet langer van toepassing. Dat betekent dat de werknemer ontslagen mag worden…

Lees verder