De Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020: toepassen of niet?

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) aangepast. Waar je voorheen alleen als natuurlijk persoon (bijv. als zzp-er) gebruik kon maken van de KOR, kan na 1 januari ook een BV er aanspraak op maken.

Voor deelname aan de nieuwe KOR, moet aan 3 eisen worden voldaan:

  1. De ondernemer heeft een btw-identificatienummer en;
  2. Het bedrijf is in Nederland gevestigd en;
  3. De omzet is niet hoger dan € 20.000, — per kalenderjaar.

Zodra de omzet hoger wordt dan € 20.000,–, moet je dat melden aan de Belastingdienst met het afmeldformulier en dus weer aangifte doen en btw betalen, indien dat uit de aangifte blijkt.

Als je nu voldoet aan deze criteria, kun je je voor 20 november 2019 aanmelden. Het kan ook na 20 november 2019, maar dan start de deelname vanaf het eerstvolgende tijdvak (1 april 2020) in plaats van 1 januari 2020.  Je kunt je aanmelden met het aanmeldformulier.

De deelname is in beginsel voor een periode van drie jaar en wordt automatisch verlengd na deze periode. Na deze periode kun je opzeggen door middel van het afmeldformulier.

Indien je al een ontheffing hebt van de administratieve verplichtingen voor de btw, hoef je je niet aan te melden. In dat geval word je automatisch aangemeld door de Belastingdienst, maar kun je je voor 20 november afmelden. Als je je niet hebt afgemeld voor die datum, kun je de deelname tussentijds opzeggen door middel van het afmeldformulier. Het gevolg is wel dat je daarna drie jaar lang niet meer kunt deelnemen.

Wanneer voordelig?

Alleen wanneer je (vrijwel) uitsluitend levert aan particulieren of geen btw betaalt aan leveranciers, kan de regeling voordeel opleveren. Je mag immers geen btw meer in rekening brengen, terwijl je betaalde btw niet terug kunt krijgen.

Voor het overgrote deel van de ondernemers zal de nieuwe regeling niet voordelig zijn!

Als je particuliere klanten hebt, maakt het voor de klanten niet uit of je gebruik maakt van de nieuwe KOR, als je het factuurbedrag hetzelfde laat. De btw die daarin begrepen was, konden zij immers niet verrekenen of terugvragen. De ondernemer ontvangt daarmee het bedrag van de voormalige btw extra aan omzet. De ondernemer kan dan weliswaar die hij heeft betaald op zijn inkoop niet terugkrijgen, maar zolang het totaalbedrag aan btw op zijn inkopen lager is dan het bedrag dat hij extra ontvangt aan omzet, heeft hij er voordeel van.

Als je alleen zakelijke klanten hebt, is de nieuwe KOR dus per definitie niet voordelig. Je kunt aan je afnemers immers niet méér in rekening brengen dan het bedrag dat je voorheen exclusief btw factureerde. Je krijgt er dus helemaal niets bij, terwijl je wel alle btw op je inkopen als extra kosten hebt, omdat je die btw niet meer kunt terugvragen. Deze situatie zal van toepassing zijn op de meeste ondernemers. Slechts voor een enkeling is de KOR aantrekkelijk.

Als je zowel particuliere klanten hebt als zakelijke klanten, kun je uitrekenen of de KOR voordeel oplevert: indien de extra omzet uit particuliere klanten (omdat je het vroegere btw-bedrag optelt bij de oude netto-prijs) hoger is dan het volledige bedrag aan op inkopen betaalde btw, is het per saldo voordelig. Onder de ‘op inkopen betaalde btw’ valt ook de btw die wordt betaald aan dienstverleners als de boekhouder, de telecomprovider, de verhuurder, gekochte apparatuur en kantoormaterialen, adviseurs etc.!

Een kleine rekensom maken is dus zinvol en zal in de meeste gevallen leiden tot de conclusie dat het helemaal niet voordelig is om de KOR toe te passen.

Los van de voorgaande beoordeling, is het ook van belang om rekening te houden met toekomstige investeringen, maar ook met investeringen van de afgelopen jaren in verband met de btw-herziening. Dit risico loopt de ondernemer bij investeringsgoederen die hij over een langere tijd afschrijft en waar hij de btw bij aanschaf al in aftrek heeft gebracht. Het (jaar)bedrag aan vooraftrek dient hij alsnog af te dragen, als het meer bedraagt dan € 500,-. Bij een hoog btw-tarief van 21% en een afschrijftermijn van 5 jaar, mag de gedane investering niet meer bedragen dan € 11.900, –. Dit gaat dan om alle investeringen van de afgelopen 5 jaar bij elkaar.

Kortom: meld je niet aan voor de KOR wanneer je niet vooraf heel goed hebt uitgerekend of het wel voordelig is en je je hebt laten adviseren over eventuele verdere negatieve gevolgen in verband met in het verleden gedane investeringen.

 

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

1 Opmerking. Verlaat nieuw

[…] De Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020 […]