Nawerking bij de Ziektewet

Wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt vlak nadat hij uit dienst is gegaan?
Als een werknemer vertrekt, al dan niet vrijwillig, en hij of zij wordt ziek, wie moet dan de uitkering van de zieke (ex-)werknemer betalen?

Er zijn een aantal situaties die hieronder één voor één besproken zullen worden.

Situatie 1: De werknemer vertrekt bij werkgever A om te beginnen bij werkgever B en deze twee dienstverbanden sluiten op elkaar aan. Dus het einde van contract A is op 31 maart en contract B start op 1 april. Als de werknemer op 2 april ziek wordt, moet werkgever B doorbetalen en heeft werkgever A dus geen enkele verplichting meer tegenover de voormalige werknemer.

Situatie 2: De werknemer wordt ontslagen bij werkgever A wegens bedrijfseconomische redenen en vraagt een WW-uitkering aan bij het UWV. De (gezonde) ex-werknemer dient zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Wanneer het UWV deze toekent is niet relevant, want recht op WW-uitkering ontstaat bij aanvraag van rechtswege als er sprake is van urenverlies, oftewel het dienstverband is beëindigd.
Het einde van het contract is weer op 31 maart en de WW-uitkering start op 1 april. De werknemer wordt weer ziek op 2 april. Het UWV zal dan de eerste 13 weken de WW-uitkering doorbetalen en de werknemer moet nog steeds voldoen aan al zijn plichten van de WW. Na 13 weken wordt de WW-uitkering onderbroken en komt de werknemer in de ziektewet. Werkgever A heeft ook hier geen enkele verplichting naar de voormalig werknemer. Dit kan anders zijn als het UWV van mening is dat de eerste ziektedag vòòr 1 april lag. In dat geval kan het UWV besluiten dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan met alle gevolgen van dien.

Situatie 3: De werknemer vertrekt bij werkgever A om een andere reden dan onder 1 of 2. Hij of zij wil voor de kinderen gaan zorgen, een sabbatical nemen, wordt ontslagen op staande voet of wil zich een maand voorbereiden op de nieuwe baan. De werknemer stopt weer met werken op 31 maart en wordt weer ziek op 2 april. In dat geval is er sprake van nawerking van de ziektewetverzekering van de voormalig werkgever. Als een ex-werknemer namelijk binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt en hij of zij niet op een andere manier verzekerd is voor de ziektewet (zoals wel het geval is bij een direct begonnen nieuwe baan of een WW-uitkering) dan doet het UWV net alsof de werknemer nog in dienst was bij de werkgever en wordt het ziektegeld soms deels betaald uit de zogeheten werkhervattingskas. Deze kas wordt gevuld door de werkgevers van Nederland. Bij kleine ondernemingen betaalt de werkhervattingskas het hele ziekengeld en merkt de werkgever er eigenlijk niets van. Bij middelgrote ondernemingen betaalt de werkgever 50% van het ziekengeld en komt de rest uit de werkhervattingskas en bij grote ondernemingen betaalt de werkgever het hele bedrag aan ziekengeld. Het UWV kan echter een uitkering toch weigerenindien de werknemer geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering, bijvoorbeeld als gevolg van een benadelingshandeling.

Voor werkgevers is het dus heel belangrijk dat u vertrekkende medewerkers op de juiste wijze begeleidt bij hun vertrek. Help daarom de medewerkers die worden ontslagen met het aanvragen van een WW-uitkering die aansluit op hun vertrek of licht medewerkers goed in over de mogelijkheden. Dit kan ook gefaciliteerd worden door de fictieve opzegtermijn te compenseren, bijvoorbeeld in het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Uiteraard staan ook wij voor u, als werkgever of werknemer, klaar om te kijken hoe wij kunnen helpen. Aarzel daarom niet om, gratis, een eerste advies te krijgen van onze ervaren medewerkers en voorkom daarmee allerhande problemen.

Voor werknemers is het belangrijk in situatie 3 dat zij op tijd melden bij het UWV dat ze ziek zijn geworden, dit dienen zij te doen op uiterlijk de tweede ziektedag, daarmee wordt automatisch een Ziektewetuitkering aangevraagd. Na de telefonisch ziekmelding moet u thuis blijven om bereikbaar te zijn voor controle, totdat één van de medewerkers van het UWV langs is gekomen of heeft gebeld.
Soms heeft de werknemer eerst enkele wachtdagen voordat de Ziektewetuitkering wordt uitbetaald. Daarna krijgt u een Ziektewetuitkering van UWV. Hierover krijgt u binnen 4 weken na uw ziekmelding een brief. U krijgt uw eerste uitkering uiterlijk 4 weken na uw ziekmelding. Mocht u als werknemer vragen hebben over het aanvragen van een Ziektewetuitkering, kunt u hiervoor ook advies vragen.

Deel dit bericht: