Kan een arbeidsovereenkomst meer dan twee keer worden verlengd ?

De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd twee keer mag worden verlengd, met een totale duur van 24 maanden, zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat en/of voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergunning van het UWV nodig is.
Indien op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is en die CAO bevat de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor méér dan twee keer te verlengen, kan door een werkgever werknemer gebruik gemaakt worden van die regeling.
Dat geldt niet alleen indien de CAO van rechtswege van toepassing is, omdat die door de minister voor alle werkgevers in een bepaalde branche algemeen verbindend is verklaard, maar ook als er voor de werkgever geen verplichte CAO geldt en tussen werkgever en werknemer (onverplicht) in de overeenkomst een bepaalde CAO van toepassing wordt verklaard. Daarbij wordt dan wel gekeken of de cao wel volledig (genoeg) toepasselijk wordt verklaard en niet alléén bepaalde delen er van die de werkgever goed uitkomen. De gedachte hier achter is dat een cao een (tussen werkgevers en werknemers uit-onderhandeld) evenwichtig geheel vormt, dat dus in zijn totaliteit de rechten van de werknemer en werkgever voldoende waarborgt.
Ook wordt gekeken of het toepassen van de CAO of een beroep op onderdelen daarvan niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Er moet dus een goede reden zijn om een bepaalde cao toe te passen en er mag niet zomaar willekeurig een bepaalde CAO worden gekozen, omdat die de werkgever het beste uitkomt. Indien een CAO wordt gehanteerd die een vergelijkbare branche betreft als waarin de onderneming van werkgever actief is, een CAO wordt gehanteerd die voor andere ondernemingen van een bepaalde groep toepasselijk is, of een CAO wordt gehanteerd die voor een (ander) deel van het personeel van werkgever toepasselijk is, kunnen daarin gegronde redenen gelegen zijn om die CAO in de arbeidsovereenkomst met een medewerker toepasselijk te verklaren.
Een werkgever doet er overigens wel goed aan om niet meer een bepaalde CAO van toepassing te verklaren, maar vooraf te beoordelen of de toepasselijkheid er van per saldo wel wenselijk is. Zo niet, kan beter een bepaling worden opgenomen die de cao uitsluitend van toepassing verklaart indien en voor zover deze algemeen verbindend is.
Indien u over dit onderwerp en andere arbeidsrechtelijke vraagpunten meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen.

Deel dit bericht: