Transitievergoeding bij einde dienstverband door ziekte

Indien een werknemer meer dan twee jaar ziek is geweest gebeuren er twee dingen. Allereerst stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, ten tweede is het ontslagverbod wegens ziekte niet langer van toepassing. Dat betekent dat de werknemer ontslagen mag worden en dat als dat niet gebeurt de werkgever het loon niet langer hoeft te betalen. Toch kiezen veel werkgevers om het dienstverband niet te beëindigen. Zij hoeven immers geen loon meer te betalen en zouden wel de transitievergoeding moeten betalen als zij de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Indien de werknemer langer dan twee jaar ziek is mag de werknemer nog steeds niet zomaar worden ontslagen. Enkel het ontslagverbod is niet langer van toepassing. De werkgever kan vier dingen doen:
1. De arbeidsovereenkomst laten doorlopen en geen loon betalen.
2. De arbeidsovereenkomst opzeggen met instemming van de werknemer.
3. Een aanvraag doen voor een ontslagvergunning bij het UWV en indien deze is verkregen de arbeidsovereenkomst opzeggen.
4. Een beëindigingsovereenkomst sluiten met de werknemer.

In de praktijk lijken veel werkgevers te kiezen voor de eerste optie. In dat geval hoeven ze immers geen loon meer te betalen en sparen zij de transitievergoeding uit. De werknemer is hiervan vaak de dupe omdat er dan geen transitievergoeding zal worden uitbetaald. Als de werknemer dan zelf ontslag neemt heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Dit is ook al door meerdere rechters bevestigd. De werknemer die zelf vertrekt heeft namelijk alleen recht op een transitievergoeding indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

De tweede en derde optie zijn voor de werknemer min of waar gelijkwaardig. Voor de werkgever maakt het natuurlijk een groot verschil of een ontslag moet worden aangevraagd bij het UWV. Dit is namelijk vaak een tijdrovende klus waarbij bovendien aannemelijk moet worden gemaakt dat de werknemer ook in de aankomende 26 weken niet zal herstellen. Dit kan gemakkelijk worden ondervangen door de opzegging met instemming van de werknemer. Daarbij is het heel belangrijk om de werknemer duidelijk te maken dat dit geen enkel effect heeft op de uitkering van de werknemer. Vaak denken werknemers dat zij verplicht verweer moeten voeren en willen zij om die reden niet instemmen met het ontslag. Dit is echter niet waar: ook met instemming heeft de werknemer recht op een WW-uitkering. In beide gevallen moet de werkgever wel de transitievergoeding betalen.

De vierde optie is dat de werknemer en de werkgever samen een beëindigingsovereenkomst sluiten. In dat geval is de transitievergoeding niet verschuldigd (of kan daarover een afwijkende afspraak worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een lager bedrag of een andere vorm van compensatie). De werknemer heeft, mits voldaan is aan een aantal eisen, wel recht op WW.

Gevolgen van een slapend dienstverband voor de werknemer

Indien het dienstverband slapend wordt voortgezet is het voor de werknemer uiteraard heel belangrijk of dit gevolgen heeft voor een uitkering. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de WW-uitkering en de WIA-uitkering. De WIA-uitkering gaat over het deel dat iemand niet langer in staat is om inkomen te verwerven vanwege ziekte. Hiervoor moet de werknemer tenminste 35% minder capaciteit hebben om inkomen te verwerven. Dat betekent dat de werknemer minder dan 65% kan verdienen dan hij daarvoor kon. Een ziekte van minimaal twee jaar zegt niets over deze verdiencapaciteit. Het overige deel wordt vergoed vanuit de WW. De WW-uitkering van een werknemer met een slapend dienstverband is hetzelfde als wanneer de werknemer zou zijn ontslagen.

Voor de werknemer maakt het dus geen verschil voor het krijgen van een uitkering of er een slapend dienstverband bestaat.

Oplossingen

Omdat een slapend dienstverband voor veel mensen oneerlijk voelt en ook voor werkgevers niet nodig is, heeft de minister aangekondigd om hiervoor maatregelen te nemen. Er is ondertussen een concept wetsvoorstel ingediend. Dit voorstel bevat een regeling dat als de werkgever een transitievergoeding moet betalen na twee jaar ziekte, de werkgever dit bedrag, onder bepaalde voorwaarden, kan terugvragen van de overheid. Vermoedelijk zal dit echter pas wet worden in 2019.

Een andere, voorlopige, optie (voor de werkgever) is om te kijken of het mogelijk is om de transitievergoeding te verlagen. De wet geeft hier een paar mogelijkheden voor. Een van deze mogelijkheden ligt in het mogen aftrekken van bepaalde kosten die, in overleg en na schriftelijke toestemming van de werknemer, zijn gemaakt voor het bereiken van een bredere inzetbaarheid. In het bijzondere geval van ziekte zouden dit bijvoorbeeld kosten kunnen zijn die zijn gemaakt in het kader van spoor 2. Het is dan wel belangrijk dat de werknemer hier vooraf mee heeft ingestemd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u advies hebben over wat de beste wijze is om tijdens een ziekte alvast voorbereidingen te treffen voor het einde van het dienstverband? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Zij staan u graag met raad en daad bij.

 

 

Deel dit bericht: