Gebruikelijk loon

Bent u DGA en/of hebt u een aanmerkelijk belang in een onderneming, dan krijgt u te maken met de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Dit geldt ook indien u de fiscale partner of een kind van een aanmerkelijkbelanghouder bent en vermogen beschikbaar stelt aan de vennootschap.

De gebruikelijkloonregeling is een regeling die door de belastingdienst wordt gehanteerd om te kijken welk loon een aanmerkelijkbelanghouder dient te ontvangen voor het niveau en de duur van zijn of haar arbeid. Het vastgestelde loon wordt vervolgens gebruikt voor de inkomensbelasting. De belastingdienst wil immers niet dat iemand (mogelijk) ‘te weinig’ belasting betaalt.

De belastingdienst stelt het gebruikelijk loon standaard vast op € 44.000,- (bruto) per jaar. Indien zij van mening is dat het gebruikelijk loon hoger dient te zijn (aan de hand van de aangifte vennootschapsbelasting, salaris werknemers e.d.), zal zij het bedrag eenzijdig hoger vaststellen, wat dus betekent dat u meer inkomensbelasting betaalt.

Maar wat nu als uw onderneming een lage winst heeft en uzelf hooguit € 20.000,- per jaar aan inkomen uit uw onderneming kunt halen? Er kunnen vele redenen zijn waarom uw onderneming simpelweg niet de financiële middelen heeft om u voldoende te betalen. U bent net uw onderneming gestart, u hebt grote investeringen gedaan of de markt werkt gewoon even niet mee. Moet u dan wel over een bedrag van € 44.000,- inkomensbelasting betalen?

Het antwoord is: nee!

U kunt het gebruikelijk loon door de belastingdienst lager vast laten stellen. Daarbij dient aannemelijk gemaakt te worden dat een lager gebruikelijk loon noodzakelijk is. De belastinginspecteur kijkt vervolgens naar de hele situatie, dus naar alle feiten en omstandigheden. Het feit dat een (andere) werknemer bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag X verdient, hoeft niet te betekenen dat u minimaal dat bedrag moet verdienen. Indien de situatie verandert, kan er altijd een nieuw verzoek ingediend worden of kunt u achteraf aantonen wat het (gewijzigde) gebruikelijk loon was.

Ook kunt u vooraf zelf een zodanige regeling treffen, dat de belastingdienst naderhand akkoord gaat met het door u opgegeven lagere inkomen. Wanneer u vooraf goed nadenkt over uw loon, loopt u geen risico dat er achteraf anders over wordt geoordeeld.

Aelan Advocaten heeft veel expertise op het gebied van het gebruikelijk loon. Wij kunnen voor u een verzoek indienen bij de belastingdienst, waarbij het gebruikelijk loon niet voor één jaar, maar zelfs voor meerdere jaren lager wordt vastgesteld! Wij kunnen u uiteraard ook ondersteunen indien u zelf een verzoek wilt indienen of wanneer u het zo wilt inrichten dat u achteraf kunt aantonen dat het redelijk is dat u een bepaald (lager) bedrag aan inkomsten hebt genoten.

Voor zogenoemde startups gaat het kabinet ten slotte extra maatregelen nemen, waardoor zij sneller en makkelijker kunnen groeien. Ook de gebruikelijkloonregeling wordt daarbij onder handen genomen. Ongeveer € 27 mln gaat gebruikt worden voor een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups! Aelan Advocaten houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Deel dit bericht: