Privacy wetgeving 2018

Privacy wetgeving 2018
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van gegevensbescherming en biedt in de hele Europese Unie dezelfde rechten en plichten op het gebied van privacy. De AVG legt, sterker dan bij de Wbp het geval was, de verantwoordelijkheid voor het naleven van de AVG bij de gebruikers van privacygevoelige informatie. Deze gebruikers zullen zelf aan moeten tonen dat zij zich aan de AVG houden. Organisaties worden op deze manier gedwongen om meer maatregelen te nemen en beter na te denken over hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.
De AVG treft alle (rechts-)personen die persoonsgegevens verwerken. Ook de MKB’er en de ZZP’er moeten zich dus houden aan deze regels. Van hoog tot laag zullen mensen in organisaties zich bewust dienen te zijn van de omgang met en het verstrekken van persoonsgegevens.

Nieuwe privacyrechten

Naast de al bestaande regels over privacy, die nu nog in de Wbp vermeld zijn, komt de AGV ook met een aantal aanvullende rechten en plichten. In de huidige wet staat al het recht om vergeten te worden. Daarvan is sprake als organisaties persoonsgegevens verwijderen. De AGV breidt dit recht echter uit met de mogelijkheid om niet alleen te vragen om vergeten te worden, maar, onder omstandigheden, ook te kunnen eisen dat persoonsgegevens die door de organisatie zijn doorgegeven aan derden worden verwijderd.
Een heel ander voorbeeld is het recht op dataportabiliteit. Dit recht geeft, in bepaalde gevallen, de mogelijkheid om persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen, zodat die kunnen worden gebruikt om aan een andere organisatie overgedragen te worden.
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele voorbeelden van de veranderingen waarmee organisaties rekening moeten houden bij de veranderingen naar aanleiding van de AVG.
Niet naleving Verordening
Middels de verantwoordingsplicht wordt vereist dat de organisatie registreert hoe de AGV wordt nageleefd. Wanneer de organisatie niet kan aantonen dat de regels uit de AVG worden opgevolgd, kan dit resulteren in hoge boetes. Een boete is echter niet het enige wat een organisatie riskeert. De toezichthouder heeft ook de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te eisen en daaraan een dwangsom te verbinden.
Genoeg redenen dus om uw organisatie optimaal voor te bereiden op de nieuwe privacywetgeving.

Voordelen nieuwe privacywetgeving
De nieuwe privacywet brengt naast verplichtingen ook voordelen met zich mee. Wanneer u als organisatie in meerdere landen binnen de EU actief bent, biedt de AGV meer rechtszekerheid, ook omdat alle regels in Europa gelijk zijn.
Begeleiding traject
Door de digitalisering van het gegevensverkeer, worden door organisaties steeds meer persoonsgegevens verwerkt. Om de privacy van alle betrokkenen, waaronder uw klanten en medewerkers, te waarborgen is naleving van de AVG van groot belang.

De veranderingen die voortvloeien uit de AGV zullen ongetwijfeld vragen oproepen binnen uw organisatie. Wilt u weten wat de AVG voor uw organisatie betekent? Onze medewerkers staan graag voor u klaar om u te adviseren en te begeleiden in het traject dat nodig is om weer helemaal te voldoen aan alle eisen. Neemt u hierover vrijblijvend contact met ons op. Over de kosten van ondersteuning en/of advies maken wij vooraf afspraken met u.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

Mobiel uit!