Tot € 100.000,- vrij schenken aan je kinderen

Per 1 januari 2017 zal de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen, die verband houden met de eigen woning, structureel worden verruimd. De schenking dient aangewend te worden voor de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

De verruiming is bedoeld om de schuld met betrekking tot de eigen woning van particulieren te verkleinen. In de eerste plaats wordt de hoogte van de vrijstelling structureel opgetrokken tot € 100.000 (dat is nu € 53.016). Daarnaast komt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, te vervallen waardoor er ook buiten die relatie gebruik kan worden gemaakt van die vrijstelling. De beperking dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn, blijft wel van kracht. Die leeftijdsgrens vindt het kabinet goed verdedigbaar, o.a. omdat huishoudens in de leeftijdsgroep tot 40 jaar volgens onderzoek het meeste te maken hebben met onderwaarde op hun woning.

De wetswijziging zal in werking treden per 1 januari 2017.

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2017 iedereen, die tussen de 18 en 40 jaar oud is, eenmalig een schenking mag ontvangen van max. € 100.000,- (vrij van schenkbelasting) van een familielid of van een derde, mits deze natuurlijk wordt aangewend voor de eigen woning.

Indien u in 2015 of 2016 gebruik gaat maken of gebruik gemaakt heeft van de vrijstelling, kunt u in 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag waarmee de met ingang van 2017 geldende vrijstelling voor de eigen woning de thans bestaande verhoogde vrijstelling van € 53.016 te boven gaat. Eenieder krijgt dus de mogelijkheid om tot een ton voor de eigen woning vrij van schenkbelasting te schenken.

In 2020 wordt de regeling geëvalueerd met betrekking tot de effectiviteit en doelmatigheid. Bij de evaluatie zal onder meer worden gekeken wie gebruikmaakt van de regeling (ouder kindrelaties, overige familieleden en derden) en tot welke bedragen, ook om te voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van ongewenste constructies.

 

Deel dit bericht: