Wettelijke rente

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom.
Sinds 1 december 2002 wordt onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (handelstransacties) en de ‘gewone’ wettelijke rente, die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn (niet-handelstransacties, dus niet tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties).

Wij kunnen voor u aan uw debiteuren in een vroeg stadium rente en incassokosten aanzeggen, geheel aangepast aan uw eigen manier van omgaan met uw klanten, met behoud van de goede verstandhouding, maar toch ook met de nodige duidelijkheid over de plicht tot betalen, inclusief een redelijke vergoeding voor de betalingstermijn die de debiteur zichzelf heeft ‘gegund’, bovenop uw eigen betaaltermijn !

Gewone wettelijke rente

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad. De hoogte van de wettelijke rente wordt berekend door 2,25 procentpunt op te tellen bij de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank.

Percentages wettelijke rente niet-handelstransacties van de afgelopen jaren

per 01-01-1934: 5 %                            per 01-01-1994: 9 %                   per 01-07-2012: 3 %
per 01-03-1971: 9 %                            per 01-01-1995: 8 %                   per 01-01-2015: 2 %
per 01-11-1972: 8 %                            per 01-01-1996: 7 %                   per 01-01-2016: 2%
per 01-05-1974: 10 %                          per 01-07-1996: 5 %                   per 01-07-2016: 2%
per 01-04-1976: 8 %                            per 01-01-1998: 6 %                   per 01-01-2017: 2%
per 01-01-1979: 10 %                          per 01-01-2001: 8 %                   per 01-07-2017: 2%
per 01-04-1980: 12 %                          per 01-01-2002: 7 %                   per 01-01-2018: 2%
per 01-01-1983: 9 %                            per 01-08-2003: 5 %                   per 01-07-2018: 2%
per 01-04-1987: 8 %                            per 01-02-2004: 4 %                   per 01-01-2019: 2%
per 01-01-1990: 10 %                          per 01-01-2007: 6 %                   actuele rente: 2 %
per 01-07-1990: 11 %                          per 01-07-2009: 4 %
per 01-01-1992: 12 %                          per 01-01-2010: 3 %
per 01-07-1993: 10 %                          per 01-07-2011: 4 %

Wettelijke handelsrente

De wettelijke rente voor transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (handelstransacties) wordt telkens voor een half jaar bepaald op basis van de marginale toewijzigingsrente die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft toegepast op de meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór 1 januari respectievelijk vóór 1 juli van elk jaar, vermeerderd met 7 procentpunten.

Rentepercentages wettelijke handelsrente van de afgelopen jaren

per 01-01-1934: 5 %                          per 01-12-2002: 10,35 %             per 01-07-2013: 8,5 %
per 01-03-1971: 9 %                          per 01-01-2003: 9,85 %               per 01-01-2014: 8,25 %
per 01-11-1972: 8 %                          per 01-07-2003: 9,1 %                 per 01-07-2014: 8,15 %
per 01-05-1974: 10 %                        per 01-01-2004: 9,02 %              per 01-01-2015: 8,05 %
per 01-04-1976: 8 %                          per 01-07-2004: 9,01 %              per 01-07-2015: 8,05 %
per 01-01-1979: 10 %                        per 01-01-2005: 9,09 %              per 01-01-2016: 8,05 %
per 01-04-1980: 12 %                        per 01-07-2005: 9,05 %              per 01-07-2016: 8 %
per 01-01-1983: 9 %                          per 01-01-2006: 9,25 %              per 02-01-2017: 8 %
per 01-04-1987: 8 %                          per 01-07-2006: 9,83 %              per 01-07-2017: 8%
per 01-01-1990: 10 %                        per 01-01-2007: 10,58 %           per 01-01-2018: 8 %
per 01-07-1990: 11 %                        per 01-07-2007: 11,07 %           per 01-07-2018: 8 %
per 01-01-1992: 12 %                        per 01-01-2008: 11,2 %             per 01-01-2019: 8 %
per 01-07-1993: 10 %                        per 01-07-2008: 11,07 %          actuele rente: 8 %
per 01-01-1994: 9 %                          per 01-01-2009: 9,5 %
per 01-01-1995: 8 %                          per 01-07-2009: 8 %
per 01-01-1996: 7 %                          per 01-01-2010: 8 %
per 01-07-1996: 5 %                          per 01-01-2011: 8 %
per 01-01-1998: 6 %                          per 01-07-2011: 8,25 %
per 01-01-2001: 8 %                          per 01-01-2012: 8 %
per 01-01-2002: 7 %                          per 01-01-2013: 7,75 %

Deel dit bericht: