Wet Toezicht Kredietunies

Banken zijn terughoudender geworden in het verstrekken van leningen, waardoor het voor veel kleine en middelgrote bedrijven soms lastig is om kredieten te krijgen. Een mogelijke alternatieve financiering zou kunnen komen via een kredietunie. Nu de regels per 1 januari 2016 zijn versoepeld, is het aantrekkelijker om middels een kredietunie aan financiering te komen.

Een kredietunie is een ‘not for profit’ coöperatie van (MKB-) ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geld inleggen en dat weer uitlenen aan hun collega-ondernemers.De geldverstrekkende ondernemers fungeren daarnaast als coach voor de geldlenende ondernemers. Een kredietunie bevordert daarmee de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, zonder winstoogmerk. Zowel de geldverstrekkers als de geldleners zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie en delen zodoende het rendement en het risico. Het uitgangspunt van kredietunies is dat de geldgevende ondernemers veel relevante kennis hebben en de geldlenende ondernemers dus ook (intensief) kunnen begeleiden. Dit zou de kans op kredietverliezen moeten beperken.

Voorheen moesten kredietunies aan dezelfde strenge eisen als banken voldoen. Om de mix aan kredietverlening in Nederland te vergroten, is dat nu afgeschaft waarbij de regels voor kleinere kredietunies zijn versoepeld. Dat betekent dat een kredietunie tot een eigen vermogen van 10 miljoen euro geen vergunning (meer) nodig heeft en voor een eigen vermogen van 10 tot 100 miljoen euro geldt een lichte variant van de bankvergunning (voor kredietunies). Boven een bedrag van 100 miljoen euro is een door de DNB verleende bankvergunning vereist.

De Wet toezicht Kredietunies maakt het daarnaast voor kredietunies mogelijk om opvorderbare gelden aan te trekken en hiermee krediet te verlenen aan haar leden. Dat betekent dat een kredietunie nu ook middelen kan aantrekken door het uitgeven van obligaties of het aantrekken van deposito’s. Voorheen was het uitsluitend mogelijk financiering aan te trekken door de uitgifte van eeuwigdurende ledencertificaten (PLC’s) of perpetuele obligaties. Het aantrekken van gelden kan tot 10 miljoen euro zonder aan extra toezicht te hoeven voldoen. Trekt een kredietunie meer aan dan 10 miljoen euro dan geldt een apart toezichtregime, zie bovenstaand.

Alle kredietunies vallen onder de witwaswetgeving en kredietunies die bemiddelen vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Deel dit bericht: