Verkeersovertreding Duitsland

Snel op vakantie of net te laat voor een werkafspraak over de grens in Duitsland. U rijdt hierdoor net te hard en krijgt een boete voor deze verkeersovertreding. Wat voor een boete kunt u verwachten, waar moet u rekening mee houden en kunt bezwaar aantekenen?

In Duitsland krijgt de bestuurder van de auto de boete en/of straf opgelegd.

Voor eenvoudige overtredingen wordt een Verwarnung (bekeuring) opgelegd. De boete is dan maximaal € 55,-. Voor overtreding boven de € 55,- wordt een Bussgeldbescheid (beschikking) uitgereikt of thuis gestuurd. Op dit formulier kunt u uw mening geven over de toedracht van de overtreding. Aan de hand daarvan kan worden besloten om de beschikking te wijzigen of te seponeren. Als u de boete alsnog opgelegd krijgt, ontvangt u vervolgens het officiële Bussgeldbescheid. Na de ontvangst hiervan heeft u nog 14 dagen de tijd om (schriftelijk) in beroep te gaan. Dit beroep wordt door de strafrechter behandeld. Hierbij is het verplicht om voor de rechter te verschijnen. Als u de boete betaalt, kunt u vervolgens niet meer in beroep gaan.

De boete, of straf bestaat uit drie elementen:

  1. Geldboete

Een geldboete voor het te hard rijden (afhankelijk van het aantal km/uur te hard rijden)

  1. Strafpunten

Afhankelijk van het aantal km/uur te hard rijden, worden ook strafpunten opgelegd. Alleen voor verkeersovertredingen met een boete vanaf € 60 of verkeersmisdrijven worden 1 tot 3 strafpunten toegekend. Deze strafpunten ‘verjaren’ na twee jaar. Als je 8 strafpunten hebt verzameld, krijg je ontzegging van de rijbevoegdheid en/of een educatieve maatregel opgelegd.

  1. Ontzegging rijbevoegdheid

Vanaf 26 km/h te hard rijden, kan tevens een rijverbod worden opgelegd. Deze ontzegging van de rijbevoegdheid duurt één tot drie maanden. Dit verbod geldt slechts in Duitsland. Nadat het rijverbod is opgelegd heb je vier maanden de tijd om te bepalen, wanneer je het verbod in laat gaan. Dit rijverbod wordt dan aangetekend op je rijbewijs. Laat je het verbod helemaal niet aantekenen op je rijbewijs, dan kun je een hogere boete krijgen en als je toch rijdt in Duitsland kan het rijbewijs in beslag worden genomen.

De hoofdregel is (eigenlijk) dat je je rijbewijs moet opsturen/inleveren bij een door de overheid aangegeven bureau. Omdat het uitdelen van de boetes zowel geschiedt door de Kreis, als het Bundesland als de Bundesrepublik, kan dat adres verschillen. Het gevolg is echter dat je dan ook in Nederland en andere landen niet meer mag rijden, zodat je dan dus echt een probleem hebt. Er wordt echter soms ook wel geaccepteerd dat je een kopie van je rijbewijs opstuurt naar het kantoor en als dat niet voldoende zou zijn, wordt er ook wel met regelmaat geaccepteerd dat je naar een kantoor net over de grens gaat, om daar op je rijbewijs een vermelding te laten zetten dat de maand ontzegging is ingegaan. Je kunt het daarna gewoon weer meenemen en dus in Nederland e.d. gewoon blijven rijden.

Wanneer u bezwaar wilt indienen tegen een sanctie, kunt u een Duitse advocaat raadplegen. Er zijn er die ook goed Nederlands spreken, onder andere in Kleve. Wij kunnen u daarbij dus niet van dienst zijn.

Ook wanneer de termijn voor het indienen van bezwaar al is verstreken, kunt u proberen of het niet toch nog in behandeling wordt genomen, o.a. omdat daarbij het moment waarop de brief u heeft bereikt van belang is en niet altijd duidelijk is voor de instantie die de sanctie heeft opgelegd wanneer dat is gebeurd.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten