Beter een goede buur dan een verre vriend

Het is prettig als er een goede relatie is tussen buren. Tussen buren kan een discussie of ruzie ontstaan, omdat zij ergens over van mening verschillen. Daarom is het goed voor u om te weten wat u wel en niet mag op uw eigen grond bij bijvoorbeeld: beplanting, waterafvoer, geluid, licht enzovoort. Voor het gemak wordt in het stuk hierna er van uitgegaan dat de schutting (of heg) op de grens tussen de tuinen staat. Als dat niet zo is, moeten de afstanden gemeten worden vanaf die grenslijn.

Beplanting dichtbij of tegen de schutting

Als de beplanting niet boven de schutting, zullen de buren meestal geen bezwaar hebben. Als zij daar wel bezwaren tegen hebben, moeten zij zich er vaak bij neerleggen. Wat u in uw eigen tuin plant, zonder dat de buren het zien, is (bijna altijd) uw zaak.

Als de beplanting wél boven de schutting uitkomt, moeten struiken en heggen tenminste 50 cm bij de schutting vandaan staan. Bomen moeten minimaal twee meter van de schutting afstaan. Deze afstand wordt berekend aan de hand van het midden van de voet van de boom, zodat takken niet binnen de tweemeter-grens hoeven te blijven. Deze afstanden kunnen per gemeente verschillen. Meestal staan de afwijkende regels in de algemene plaatselijke verordening (APV).

Als de takken van de boom uitsteken tot boven de tuin van de buren, mag de buurman deze takken niet zomaar verwijderen. Dat mag namelijk pas als hij u eerst heeft aangegeven dat de takken verwijderd moeten worden. Als u dat niet doet, mag de buurman de takken die oversteken afzagen. Als u een appelboom heeft en er vallen appels in de tuin van de buurman, mag de buurman de appels wel houden. Datzelfde is het geval als er bijvoorbeeld bloemen naar beneden komen en in de tuin van de buren landen. De buurman mag de appels niet zelf plukken. Als de wortels van de boom ook onder de tuin van de buren komen, mag de buurman die wortels verwijderen zonder dat te overleggen. Hij moet daarbij wel rekening houden met de gezondheid van de boom en mag de wortels niet verwijderen op een manier die de boom beschadigt.

Ook als de boom of de beplanting op voldoende afstand staat of niet boven de schutting uitkomt, kan het zijn dat de buren toch kunnen eisen dat de beplanting verdwijnt of wordt aangepast. Dat is het geval als de buren ernstige overlast hebben van de beplanting, zoals wanneer een boom heel veel bladeren heeft en er daardoor geen of minder zon in de andere tuin komt of als een boom heel veel afval geeft in de tuin van de buren (zoals bijvoorbeeld bij een berkenboom). In sommige gevallen moet een boom of plant ook worden verwijderd als uw buren allergisch zijn voor deze boom/plant. Bij overlast kan altijd aan de buren gevraagd worden de situatie zo aan te passen dat u geen last meer heeft van de situatie en de buren geen last hebben van de verandering. Als u bijvoorbeeld vraagt om de bloembakken aan de andere kant van de tuin te zetten, zullen uw buren daar in de regel aan moeten meewerken. In extreme gevallen, bijvoorbeeld als uw allergie levensbedreigend is, kan de rechter bepalen dat de beplanting volledig verwijderd moet worden.

Verder speelt mee hoe veel overlast er is en hoe vaak deze overlast er is. Een tuin die helemaal volstaat met lavendelbloemen veroorzaakt eerder ernstige overlast dan een paar plantjes. Een ander voorbeeld is dat een uit de hand gelopen hobby ook kan worden verboden. Dat was het geval bij een amateur-imker uit Zwolle, die inmiddels zoveel bijen-kasten had, dat de burgemeester hem verplichtte om zijn hobby ergens anders uit te oefenen.

Geluid

Feestende buren met harde muziek op zaterdagavond of een drilboor op zondagochtend. In welke gevallen moet u dit accepteren en wanneer kunt u er tegen optreden?

Van iedereen in Nederland mag verwacht worden dat hij/zij rekening houdt met anderen. Dat betekent dus aan de ene kant dat uw buren met u rekening moeten houden en de muziek op een bepaalde tijd wat zachter zetten. Aan de andere kant betekent het ook dat u moet accepteren dat uw buren soms een feestje hebben of op zondag het gras maaien. Maar als de overlast niet meer normaal is, bijvoorbeeld omdat elke zaterdag een groot feest wordt gegeven of als de muziek abnormaal hard blijft staan, kan het zijn dat de overlast verandert in hinder. Hinder is in het burenrecht niet acceptabele overlast en tegen hinder kan ook worden opgetreden door bijvoorbeeld de gemeente of politie.

Bij de vraag of overlast ook hinder is, speelt een rol of de overlast er al was op het moment dat u er komt wonen. Als u een nieuw huis koopt in dezelfde straat als een school, kon u weten dat dit wat overlast oplevert, bijvoorbeeld bij het halen en brengen van kinderen of tijdens het buitenspelen. Omdat u van de overlast op de hoogte was of kon zijn, zal u er minder snel iets tegen kunnen doen. Woont u in een rustige wijk en komt er in uw straat een basisschool, zal de overlast die veroorzaakt wordt door het halen en brengen eerder dus eerder kunnen worden aangepakt.

Een ander aspect bij geluidshinder is op welke manier de hinder kan worden teruggebracht tot acceptabele proporties en er dus geen hinder meer is. Dat kan bijvoorbeeld door afspraken te maken met uw buren of via buurtbemiddeling. In het heftigste geval kan de rechter daar een beslissing in nemen. In principe moet steeds de minst vergaande maatregel worden gebruikt, zodat de buurjongen die trompet speelt wel gevraagd kan worden om alleen tijdens werktijden te oefenen, maar niet gevraagd kan worden om zijn trompet alleen te bespelen als u op vakantie bent. Ook het isoleren van bepaalde ruimtes kan soms een oplossing zijn.

Als het gaat om geluidsoverlast door bijvoorbeeld de grasmaaier of de boormachine, is het ook het meest voor de hand liggend om afspraken met elkaar te maken, zoals het grasmaaien niet te doen tussen 13.00 en 15.00 uur als de baby slaapt of niet te gaan boren voor 08.00 uur ’s ochtends. Als dergelijke afspraken niet gemaakt kunnen worden of de buren houden zich niet aan de afspraken, kan er voor gekozen worden om de rechter te vragen om een bevel of verbod te geven en dat te koppelen aan een dwangsom, een soort boete om er voor te zorgen dat het verbod niet wordt overtreden of het bevel niet wordt nagekomen.

In alle gevallen is en blijft het een vraag waarbij de belangen van beide buren moeten worden meegewogen en waarbij gekeken moet worden hoe met zo min mogelijk maatregelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

Water en afvoer

Water dat vanuit de tuin van de buren naar uw tuin loopt, is onder te verdelen in twee categorieën. Water dat op een natuurlijke manier naar uw tuin toegaat en water dat kunstmatig naar uw tuin toekomt. Als water op een natuurlijke manier naar uw tuin toeloopt, bijvoorbeeld omdat uw perceel net iets lager ligt of uw terras een klein beetje verzakt, zult u dat in de meeste gevallen moeten accepteren. U mag dat water niet tegenhouden. U mag natuurlijk wel in dit soort gevallen uw tuin iets hoger maken of een extra laag zand onder de tegels stoppen om ervoor te zorgen dat het water niet meer naar u toeloopt. Wat echter niet mag is er voor zorgen dat het water dat bij u in de tuin terechtkomt (bijvoorbeeld in geval van regen) op een kunstmatige manier naar uw buren gaat, Uw tuin zo bouwen dat al het water naar uw buurman loopt is dus niet toegestaan. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de situaties dat er veel of vies water naar de tuin van uw buren kan lopen. Als er heel veel water naar de buren kan lopen, omdat u bijvoorbeeld een sierfontein in uw tuin heeft, moet u maatregelen nemen om dit water op te vangen. Datzelfde geldt als er sprake is van vies water, zoals bij het schoonmaken van uw auto op de oprit. Ook beplanting of leidingwerk kan er voor zorgen dat een te grote hoeveelheid vervuild water naar uw buren gaat.

Wat bijzonder is aan de situatie rond wateroverlast, is dat de gemeente ook overlast kan veroorzaken naar u toe. Als bijvoorbeeld een grasveld achter uw huis wordt veranderd in een skatebaan, waardoor het water niet meer goed wegloopt en in uw tuin terechtkomt, veroorzaakt de gemeente hinder en mag u daartegen optreden.

Licht

In de tuin wilt ook kunnen genieten van de zon. U mag uw tuin zo inrichten dat u kunt genieten van licht en uitzicht. U moet daarbij wel rekening houden met uw buren, zodat zij nog voldoende licht in de tuin hebben en van hun privacy kunnen genieten.

Als uw buur een grote boom in de tuin heeft staan die uw zonlicht wegneemt, kan dit onrechtmatig zijn. Toch zal u een beetje schaduw wel moeten accepteren. Als er bijvoorbeeld een uitbouw wordt gebouwd, waarvoor wel een bouwvergunning is verkregen, kan toch achteraf worden geoordeeld dat hierdoor te veel licht wordt weggenomen uit de tuin van de buur. De hinder kan in sommige gevallen pas worden vastgesteld na de bouw.

Uitzicht

Uw vrijheid in uw tuin wordt ook ingeperkt door het privacyrecht van uw buurman of buurvrouw. Het is niet de bedoeling dat er binnen twee meter van de schutting of heg, tussen de twee tuinen, in uw huis vensters, muuropeningen of balkons worden gebouwd, als deze uitzicht geven op hun tuin. Zij kunnen zich dan letterlijk bekeken voelen. Wat voor soort werken dit zijn, wordt ruim uitgelegd. Bijvoorbeeld een plat dak, dat ook als dakterras wordt gebruikt, mag niet binnen twee meter van de schutting of heg worden gebouwd. Wat voor maatregelen er genomen kunnen worden als deze grens wordt overschreden, verschilt. Bij een venster zal niet snel worden aangenomen dat het hele venster dicht gemetseld dient te worden, maar is bijvoorbeeld ook ondoorzichtig glas voldoende.

Afsluiting tuin

Uw tuin is uw eigendom. U heeft dus de bevoegdheid om de tuin af te sluiten voor anderen. De kosten voor het afsluiten van uw eigen tuin, zal u zelf moeten betalen. Dit in tegenstelling tot de schutting, die door beide buren gezamenlijk moet worden betaald. Civielrechtelijk dient u uiteraard uit de tuin van uw buren te blijven en andersom. Strafrechtelijk ligt dat iets anders, daarvoor is het noodzakelijk dat de tuin is afgesloten (bijvoorbeeld met een schutting, hek, heg of sloot) of dat duidelijk is dat er geen anderen mogen komen, door middel van de bekende blauwe bordjes met verwijzing naar art. 461 van het Wetboek van Strafrecht.

Contact

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan staan onze medewerkers voor u klaar om al uw vragen hierover te beantwoorden. Als er problemen zijn, helpen wij u om ze op te lossen. Indien dat kosten met zich brengt, maken wij daarover vooraf met u duidelijke afspraken.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

Schuttingen en heggen